Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Zľavy za predčasnú úhradu faktúr ponúkajú odberateľom vysokú návratnosť

Zľavy za predčasnú úhradu dodávateľských faktúr môžu odberateľom so silným cashflow priniesť vysokú návratnosť investovaného kapitálu.

Využívanie zliav za predčasnú úhradu dodávateľských faktúr môže odberateľovi priniesť významné úspory. Podľa štúdie JP Morgan Chase a konzultačnej spoločnosti REL dosahuje priemerný ročný výnos z  hotovosti investovanej do takýchto dodávateľských zliav 18% - 36% p.a.: napríklad zľava vo výške 1% pri platbe do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, ktorá je inak splatná za 30 dní, prinesie odberateľovi 1% výnos za 20 dní, čo predstavuje ročný výnos vo výške 18% (= 1% x 360 / 20). Pri 2% skonte predstavuje výnos 36% p.a.

V porovnaní s výnosmi, ktoré je možné dosiahnuť pri krátkodobom investovaní voľných hotovostných prostriedkov (termínované účty, fondy a pod.) je výnos zo skonta za predčasnú úhradu neporovnateľne vyšší. Je tak vhodný pre spoločnosti, ktoré nemajú problém s cashflow, resp. majú dostatok voľných prostriedkov. Výnos získaný od dodávateľa sa opláca vtedy, ak presahuje odberateľove náklady na kapitál  - v príklade vyššie je však výnos 18% p.a. dostatočne vysoký na to, aby presiahol tak celkové náklady na kapitál (WACC), ako aj náklady na dlhové financovanie väčšiny spoločností.

Tak, ako zľava za predčasnú úhradu predstavuje efektívnejšie využívanie kapitálu pre odberateľa, zároveň predstavuje zníženie ziskovosti a návratnosti investovaného kapitálu pre dodávateľa. Rôzni dodávatelia však môžu uprednostňovať rôzne priority – pre niektorých je možnosť rýchleho inkasa dôležitejšia, ako 1% - 2% zľava, a je pravdepodobné, že viacerí dodávatelia na takúto zľavu pristúpia.

Rýchly schvaľovací proces ako podmienka pre využívanie zľavy za predčasnú úhradu

Odberateľ bude môcť zľavy za predčasnú úhradu využívať iba vtedy, ak bude schopný faktúru včas spracovať, schváliť a uhradiť. Ak sa napr. 10-dňová podmienka na uplatnenie zľavy počíta odo dňa vystavenia faktúry, tak odberateľ bude mať 6 – 7 dní na to, aby faktúru skontroloval, spároval, schválil a uhradil (mínus 3 - 4 dni potrebné na doručenie faktúry a pripísanie prostriedkov na účet dodávateľa).

Výhodu majú v tomto smere spoločnosti, ktoré majú zautomatizovaný objednávkový a fakturačný cyklus, ktorý umožňuje realizovať tok dodávateľských dokumentov a schvaľovací proces v elektronickej podobe v informačnom systéme. Rýchlosť spracovania dokumentov zvyšuje aj elektronická fakturácia.

Sledujte CFO.sk, v blízkej dobe prinesieme odporúčania o optimálnom spôsobe fakturácie zľavy za predčasnú úhradu z pohľadu jednoduchosti vystavenej dokumentácie, ako aj DPH.


Tento článok sa páči

3

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: