Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

EK navrhuje odloženie termínu na prechod na SEPA o 6 mesiacov

Vzhľadom na pomalú implementáciu nových štandardov platobného styku SEPA medzi podnikmi v Európe navrhuje Európska komisia posunutie termínu na 1.8.2014. Banky a ECB sa obávajú, že zmena spôsobí letargiu a zbytočné problémy.

Európska komisia navrhla dodatočnú 6 mesačnú lehotu, ktorú budú môcť meškajúce európske podniky využiť na doladenie a prípravu svojich systémov na nové štandardy bezhotovostného platobného styku SEPA. Pôvodný termín 1.2.2014, o ktorom sa až doteraz predpokladalo, že to s ním EK myslí smrteľne vážne, sa tak zrejme predĺži na 1.8.2014.

Cieľom nariadení SEPA („Single Euro Payments Area“ - Jednotná oblasť platieb v eurách) je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v eurách v rámci krajín EÚ plus Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Monaka a Švajčiarka.

Súvisiaci článok: Čo potrebujete vedieť o SEPA

Komisár EÚ pre interný trh a služby Michael Barnier uviedol, že miera implementácie SEPA úhrad (SEPA Credit Transer), a predovšetkým SEPA inkás (SEPA Direct Debit) je príliš nízka na to, aby prechod v celej eurozóne plánovaný na 1. februára prebehol bez problémov. V novembri 2013 bolo na SEPA úhrady pripravených 64% a na SEPA inkasá iba 26% firiem. Za takýchto podmienok by množstvo najmä malých a stredných podnikov čelilo problémom s akceptáciou platobných príkazov a s meškajúcimi inkasami od obchodných partnerov či spotrebiteľov.

Hoci termín 1. februára ostáva v platnosti, platby, ktorých formát sa odlišuje od formátu požadovaného legislatívou SEPA (t.j. doterajší národný formát) budú zrejme akceptované až do začiatku augusta. Rozhodnutie Európskej komisie musí ešte odobriť Európsky parlament a vlády EÚ. Hovorkyňa EK Chantal Hughes však podotkla, že získať ich súhlas nebude problém.

Zatiaľ čo firmy predĺženie termínu vítajú, pretože im dáva viac času na prípravu, niektoré banky a iné zainteresované subjekty sa obávajú, že dodatočne poskytnutý priestor ešte viac zvýši ľahostajnosť, s ktorou k SEPA mnohé firmy pristupujú. Odklad sa nepáči ani ECB, ktorá preferovala dodržanie pôvodného termínu. Hoci novembrové štatistiky vyznievali hrozivo, rýchlosť adopcie sa v posledných mesiacoch výrazne zrýchlila a ECB sa domnieva, že väčšina firiem by sa stihla na migráciu pripraviť.

Odklad prinesie úspory najmä menším podnikom, ktoré s úpravami váhali a rýchla implementácia na poslednú chvíľu by im priniesla dodatočné náklady.

Najväčšie problémy s implementáciou majú firmy pri SEPA inkasách, ktoré si vyžadujú množstvo zmien tak v komunikácii s obchodnými partnermi a zákazníkmi, ako aj v nastavení interných systémov a procesov zadávania platobných príkazov a spracovania platieb. Viac o požiadavkách SEPA súvisiacich s inkasnými príkazmi nájdete v článku Zostáva 225 dní: kľúčové opatrenia k úspešnej SEPA migrácii

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: