Treasury & Riadenie rizík | Cash manažment

Slovenským firmám robí najväčšie starosti udržanie cashflow

Najväčším problémom, ktorý ohrozuje ziskovosť firiem v roku 2013, je zabezpečenie dostatočnej úrovne cashflow. Za kľúčový ho považuje takmer polovica slovenských firiem.v

Vyplýva to z júnového prieskumu Atradius Payment Practices Barometer – Eastern Europe, ktorý uskutočnila kreditná poisťovacia spoločnosť Atradius.

Spomedzi krajín V4 je cashflow najväčším problémom práve pre slovenské firmy. Firmy z Poľska, Česka ale aj krajín západnej Európy majú väčšiu obavu z klesajúceho dopytu po produktoch a službách.

Pokles dopytu trápi viac ako tretinu slovenských firiem, čo vzhľadom na to, že hlavné exportné trhy Slovenska buď stagnujú alebo sú v recesii, nie je vôbec prekvapujúce.

Opatrenia na zlepšenie cashflow

Zosumarizovali sme niekoľko opatrení, ktoré môžu pomôcť pri optimalizácii cashflow:

  • Preskúmajte možnosti optimalizácie pracovného kapitáluVäčšina firiem má menšie či väčšie rezervy v riadení pohľadávok, zásob a záväzkov, a zo zníženia pracovného kapitálu môžu uvoľniť dodatočné finančné prostriedky. Napríklad najväčšie európske firmy by mohli lepším riadením pracovného kapitálu uvoľniť prostriedky v hodnote stoviek miliárd eur.  
  • Prehodnoťte váš obchodný model a hľadajte možnosti, ako znížiť jeho kapitálovú náročnosť. Napríklad zvážte možnosti outsourcingu nekľúčových činností, v ktorých viažete vlastný kapitál.
  • Zvýšte efektívnosť plánovania predaja a úzko ho prepojte s plánovaním výroby a nákupu. Nepresné plánovanie dopytu spôsobuje hromadenie zásob v celom hodnotovom reťazci firmy. Viac informácií nájdete tu.  
  • Zvýšte flexibilitu vašich nákladov, t.j. zmeňte fixné náklady na variabilné alebo semi-variabilné. Napríklad outsourcingom non-core aktivít ako logistika či opravy a údržba, alebo využívaním agentúrnych pracovníkov na menej kvalifikované práce.
  • Pri každom dôležitom obchodnom či investičnom rozhodnutí vyhodnocujte dopad na cashflow, napríklad investíciu do dodatočného pracovného kapitálu. Stimulačné a rozvojové opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť predaj, často krát v počiatočnej fáze skôr konzumujú ako generujú cashflow.
  • Zlepšite plánovanie cashflow. Bez spoľahlivého plánovania nestihnete včas identifikovať hroziaci nedostatok hotovosti. Viac o plánovaní cashflow nájdete tu.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: