Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Európske firmy majú obrovské rezervy v riadení pracovného kapitálu

Napriek zvýšenej snahe o optimalizáciu cashflow v čase recesie majú európske firmy uväznených 762 mld. EUR vo svojich pohľadávkach, zásobách a záväzkoch. Ich schopnosť konvertovať zisk na cashflow sa zhoršuje.

Podľa štúdie REL, globálnej konzultačnej firmy, ktorá sa špecializuje na riadenie pracovného kapitálu, viaže 821 najväčších kótovaných európskych firiem viac ako tri štvrte bilióna EUR v prebytočnom pracovnom kapitáli. Táto čiastka predstavuje 6% HDP Európskej únie.

Dôslednejším riadením pracovného kapitálu by mohli uvoľniť 272 mld. EUR z pohľadávok, 257 mld. EUR zo zásob a 232 mld. EUR zo záväzkov.

Firmy, ktoré svoj pracovný kapitál riadia najefektívnejšie, pracujú s polovičnou výškou pracovného kapitálu oproti priemeru:

  • Doba obratu pohľadávok je o dva týždne kratšia
  • Doba obratu záväzkov je o dva týždne dlhšia
  • Výška zásob je o polovicu nižšia

Hoci sa firmám, ktoré boli do analýzy zahrnuté, podarilo od roku 2009 zvýšiť tržby o 35%, nedokázali tento nárast efektívne pretaviť na skutočný cashflow: podiel prevádzkového cashflow na tržbách sa znížil z 13,4% v roku 2009 na 10,6% v roku 2012.

Schopnosť konvertovať tržby na hotovosť klesá tretí rok po sebe, čo naznačuje, že pre firmy je náročné dosiahnuť udržateľné zníženie pracovného kapitálu. Iba 12% firiem dokázalo pracovný kapitál znižovať 3 roky po sebe, a iba 27% ho dokázalo znižovať alebo udržiavať na stabilnej úrovni.

Voľný cashflow (free cashflow – „FCF“) – cashflow, ktorý firme zostáva po investovaní do fixného majetku, medziročne klesol o 18%. FCF je dôležitým parametrom, ktorý poukazuje na schopnosť firmy investovať vytvorenú hotovosť do rozvojových aktivít, ako sú akvizície, vývoj nových produktov alebo znižovanie dlhu. Firmy zvýšili svoje investičné výdavky za posledné tri roky o 18%.

Viac o možnostiach optimalizácie pracovného kapitálu nájdete tu.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: