HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Máte tím, o ktorý sa môžete oprieť?

Bez spoľahlivého tímu a delegovania sa nikto ďaleko nedostane. Sedem otázok, ktoré vám pomôžu zistiť, či máte ten správny tím, ktorý vás podrží.

Jednou z vecí, ktorú finanční riaditelia po prvom roku svojho pôsobenia na novom mieste najčastejšie ľutujú, je to, že zanedbali vybudovanie a rozvoj spoľahlivého tímu. Prinášame sedem otázok, ktorá vám pomôžu zistiť, či máte ten správny tím, alebo nie.

  1. Do akej miery dôverujete jednotlivým členom vášho tímu? Veríte a) ich technickým  a odborných schopnostiam, b) úsudku a schopnosti robiť správne rozhodnutia v náročných situáciách, a c) schopnosti zmanažovať prácu a splniť včas a riadne úlohu?
  2. Kto dodáva vám a zvyšku vášho tímu pozitívnu energiu, a kto ju z vás vysáva? Je dôležité mať v tíme ľudí, ktorí rozdávajú energiu a pozitívny prístup.
  3. Ak by ste zajtra mali opustiť firmu, koho by ste si so sebou zobrali?
  4. Kto dokáže vaše oddelenie navonok dobre reprezentovať, komunikovať s inými oddeleniami alebo externými stranami?
  5. Kto je a kto nie je tímový hráč?
  6. U koho je riziko, že z firmy sám odíde? Máte zabezpečených nástupcov?
  7. Kto je na dobrej odbornej a technickej úrovni ale má slabé manažérske schopnosti? Tie sa prejavujú v neschopnosti delegovať, meškaní s tímovými úlohami, fluktuáciou medzi podriadenými, či zlým výberom zamestnancov do tímu.

V prípadoch, ak sú identifikované  problémy, existujú v zásade tri riešenia: zvýšiť výkonnosť zamestnanca školeniami alebo couchingom, presunúť ho na inú pozíciu, alebo ho nahradiť. Nech sa rozhodnete pre akékoľvek riešenie, je potrebné preň stanoviť časové hranice a potom vybrať iné riešenie, inak môže výjsť náprava draho. Manažéri sa niekedy nechajú zaslepiť  naoko dobrými zamestnancami, ktorí však v konečnom dôsledku pôsobia kontraproduktívne: príjemní a medzi kolegami obľúbení pracovníci, ktorí však nemajú potrebné schopnosti a spomaľujú tím a úlohy, alebo veľmi šikovní zamestnanci, ktorí naopak nevyhovujú po osobnostnej stránke – nesedia do tímu alebo nie sú tímoví hráči.

Príspevok je spracovaný na základe článku spoločnosti Deloitte Talent: Building the team you need now z rubriky CFO Insights. V prípade záujmu môžete kontaktovať Zuzanu Kostiviarovú, senior konzultantku so špecializáciou na poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov z bratislavskej kancelárie Deloitte na zkostiviarova@deloittece.com. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: