HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Najväčším nepriateľom rozhodovania je lenivosť

Tri najčastejšie dôvody, prečo prijímame nesprávne rozhodnutia

Jack Zenger a Joseph Folkman zo spoločnosti Zenger/Folkman pred niekoľkými rokmi investovali veľké prostriedky do špeciálnej aplikácie, ktorá mala zamestnancom pomáhať pri sledovaní priorít v ich osobnom a kariérnom rozvoji. Dobre myslená iniciatíva narazila na negatívnu spätnú väzbu užívateľov a skončila fiaskom, a obaja autori myšlienky si kládli otázku, čo bolo príčinou neúspechu.

S cieľom pochopiť, čo spôsobuje, že ľudia robia nesprávne rozhodnutia, preskúmali 360-stupňové hodnotenia viac ako 50 000 manažérov a porovnávali, akým správaním sa vyznačujú manažéri, ktorí získali najlepšie a najhoršie hodnotenie v oblasti rozhodovania.  S výsledkami svojej práce sa podelili na stránke Harvard Business Review.

Ako tri najdôležitejšie príčiny zlých rozhodnutí identifikovali pohodlnosť, ignorovanie neočakávaných udalostí, a nerozhodnosť.

  1. Pohodlnosť alebo lenivosť sa prejavuje tým, že osoba prijímajúca rozhodnutie si nedá námahu s tým, aby si dostatočne preverila okolnosti a vstupné predpoklady, alebo aby tieto informácie pred prijatím rozhodnutia pozbierala.  
  2. Druhou najčastejšou príčinou zlých rozhodnutí je to, že manažéri sú príliš sebaistí a nadšení zo svojho  nápadu a nedajú si námahu s tým, aby preskúmali, čo sa môže pokaziť alebo spôsobiť problémy.  Naopak, zamestnanci, ktorí rozmýšľajú nad negatívnymi scenármi, dokážu lepšie anticipovať problémy a korigovať svoje rozhodnutie.
  3. Nerozhodnosť sa prejavuje tým, že manažéri v obave pred prijatím nesprávneho rozhodnutia s rozhodnutím príliš dlho otáľajú, pretože dookola overujú a zbierajú nové informácie, pred rozhodnutím chcú urobiť ešte jednu analýzu a pripraviť ešte jeden report, až zmeškajú ten správny moment. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: