HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Time manažment: pre 70% CFO sú najdôležitejšie technológie a delegovanie

Pre pätinu finančných riaditeľov je najúčinnejším spôsobom, ako lepšie riadiť svoj pracovný čas, obmedzovanie času tráveného na poradách

Pre 35% z 2 100 finančných riaditeľov oslovených v prieskume spoločnosti Robert Half je najužitočnejším nástrojom pre riadenie pracovného času efektívnejšie využívanie digitálnych technológií. Rovnakému počtu riaditeľov sa najviac osvedčuje, ak delegujú viac zodpovednosti na podriadených.

Pod digitálnymi technológiami rozumieme jednak rôzne osobné aplikácie, ako kalendáre, plánovače či aplikácie pre zdieľanie informácií s kolegami, ale aj úroveň podnikových informačných systémov, ktoré výrazne ovplyvňujú pracovnú efektívnosť.

Neschopnosť alebo neochota delegovať, alebo nekompetentný tím, na ktorý sa nedá spoľahnúť, je jedným z najrýchlejších spôsobov, ako prísť o pracovné miesto. Pri delegovaní nejde len o úsporu vlastného času, ale aj o osobný rozvoj  a motiváciu kolegov, ktorí dostávajú šancu pracovať na náročnejších úlohách.

Súvisiace články:

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: