HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Som nový finančný riaditeľ. A čo teraz?

Skúsení finanční riaditelia radia svojim kolegom, čo robiť počas prvých týždňov na novej pozícii

Nastúpili ste do riadiacej pozície v novej firme a neviete, čo skôr a kde začať? Nie ste jediný. Organizácia ACCA sa spýtala skúsených finančných riaditeľov na Slovensku a v Česku, aké majú odporúčania pre čerstvo nastúpených kolegov.

Viacerí z nich považujú za kľúčové vytvoriť si tím, na ktorý sa môžu spoľahnúť. „Integrujte sa so svojím tímom“ sú prvé slová Marianny Trnavskej, ACCA, finančnej riaditeľky Markízy – Slovakia. Marianna síce nastupovala do pozície v spoločnosti, v ktorej pracovala 6 rokov a poznala svojich kolegov tak, ako oni poznali ju, napriek tomu bolo nastavenie pravidiel v rámci tímu pre ňu prioritou. „V každom prípade som považovala za potrebné, aby sme si zadefinovali vzájomné očakávania. Osobne by som odporúčala čo najskôr spoznať prácu svojho tímu, jeho silné a slabé stránky, a nastaviť pravidlá. Kľúčom k úspechu je tímová spolupráca a podpora, motivácia, poskytovanie spätnej väzby a otvorenosť v komunikácii. To posúva ďalej nielen manažéra, ale celý pracovný tím“.

Podobný názor má Alexander Šoltis, ACCA, generálny riaditeľ spoločnosti  Taylor Wharton na Slovensku: „Moje hlavné odporúčanie pre nového manažéra alebo manažérku je vytvoriť si tím, na ktorý sa bude môcť sto percentne spoľahnúť, a prostredie, v ktorom sa bude dobre pracovať. Stanovením pevných hraníc a princípov hneď na začiatku sa predíde mnohým, často krát zbytočným konfliktom a nedorozumeniam.“

Oldřich Kovář, ACCA, Chief Internal Auditor skupiny Kronospan, odporúča pre každého člena tímu definovať na každý týždeň tri konkrétne priority, na ktoré sa má sústrediť.

Spoznanie a oťukanie vlastného tímu je k úspechu na novej pozícii kľúčové. Nový riaditeľ by mal otestovať kvalitu svojich ľudí zadaním úloh a po dvoch - troch mesiacoch by mal mať jasno v tom, koho v tíme ponechať a kde hľadať náhradu.

Súvisiaci článok: Ako sa etablovať v novej riadiacej pozícii

Počas prvých týždňov je tiež dôležité získať čo najviac informácií o tom, ako firma funguje a začať budovať vzťahy s kľúčovými zainteresovanými osobami, s ktorými CFO prichádza do styku – generálny riaditeľ, priami podriadení a prípadne podriadení na druhej úrovni, manažment, zástupcovia bánk, majitelia, najdôležitejší obchodní partneri a pod. 

Pre Martina Hreža, ACCA, finančného riaditeľa spoločnosti Svet zdravia, bolo kľúčom k etablovaniu sa v novej firme čo najrýchlejšie spoznanie nového prostredia: „Odporúčam veľmi rýchlo sa oboznámiť s kľúčovými procesmi a organizáciou v spoločnosti – ako pracuje, aké sú jej vstupy a výstupy. Veľmi dôležité je tiež spoznať hlavné zainteresované osoby („stakeholders“), s ktorými bude nový riaditeľ spolupracovať, a pochopiť ich záujmy a očakávania.

Budovanie vzťahov sa osvedčilo aj Alešovi Horákovi, ACCA, finančnému riaditeľovi FEI Czech Republic: „Na začiatku je rozhodujúce vybudovať väzby so širším vedením spoločnosti“.

„Po nástupe do novej pozície je dôležité málo rozprávať a veľa počúvať“ hovorí Tomáš Vajzer, ACCA, CFO spoločnosti Husqvarna CZ & SK. „CFO by sa mal snažiť získať detailnú predstavu o chode všetkých oddelení a spôsobe komunikácie vo vnútri spoločnosti. Otázkou úspechu alebo neúspechu nového riaditeľa je okrem finančných záležitostí schopnosť zvládnuť komunikáciu so zamestnancami – tak podriadenými, ako aj nadriadenými.“

Robenie rýchlych rozhodnutí a zmien bez pochopenia nového prostredia sa nemusia vždy vyplácať. Tomáš Vajzer hovorí: „V prvých dňoch je lepšie vyhnúť sa rozdávaniu múdrostí, mne osobne najviac pomohlo počúvanie, rozvážnosť a komunikácia. Naopak asi najhoršie je uveriť, že ak sa niektoré veci robia takýmto spôsobom od nepamäti, je to tak najlepšie a bude to tak dobre fungovať aj v budúcnosti“.

Počúvanie a vytvorenie si vlastného názoru na chod oddelenia a firmy je užitočné aj podľa Aleša Horáka: „Počas prvých troch mesiacov je lepšie zdržať sa ukvapených rozhodnutí a radšej zbierať postrehy a námety na zlepšenie, vyhodnotiť ich prínosy a nevýhody a až potom ich implementovať“.

Moderné firmy dnes na pozíciu CFO nehľadajú účtovníkov: základné odborné schopnosti sú komoditou a neposkytujú kandidátom konkurenčnú výhodu. Namiesto toho firmy hľadajú finančných riaditeľov, ktorí dokážu vystupovať ako business partneri a poradcovia pre CEO a top manažment a pomáhať usmerňovať stratégiu firmy. Preto je pre nového finančného riaditeľa popri vlastnom tíme jednou z najdôležitejších osôb generálny riaditeľ, a mal by sa čo najrýchlejšie snažiť spoznať jeho priority, stratégiu, silné a slabé stránky. 

Súvisiaci článok: Finanční riaditelia na Slovensku: ako uspieť na trhu práce

Martin Hrežo považuje tiež za dôležité spoznať finančné zdravie spoločnosti: „Detailne si prejdite finančné výkazy a jednotlivé reporty, spoznajte, čo sa skrýva za jednotlivými číslami“. Finančné riadenie je koniec koncov najmä o financiách, a CFO musí poznať čísla svojej firmy. Poriadok vo financiách, prehľad o finančnej situácii a schopnosť odpovedať na otázky sú mimoriadne dôležité pre spoločnosti vlastnené private equity: ak CFO nepozná čísla vlastnej firmy, zvyčajne v takejto firme za niekoľko mesiacov skončí.

Súvisiaci článok: CFO: private equity kupuje našu firmu – mám dôvod na paniku?

Oldřichovi Kovářovi sa osvedčilo spoznať nové prostredie aj na vlastnej koži: „Nestačí iba riadiť tím, na začiatku je potrebné zašpiniť si ruky s detailmi, ako je vystavovanie, registrácia a kontrola faktúr, cenníky, či účtovanie došlých platieb“.

Tento článok sa páči

3

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: