HR & Finančné oddelenie | Moderný CFO

Ako sa etablovať v novej riadiacej pozícii

Pri nástupe do riadiacej pozície v novej spoločnosti treba mať realistické očakávania o tom, čo sa dá vo vymedzenom časovom horizonte dosiahnuť

Nových manažérov, ktorí práve nastúpili do vrcholovej riadiacej pozície z externého prostredia, čaká neľahká úloha rýchlo sa zorientovať a v krátkej dobe demonštrovať prvé výsledky svojej práce. Aký dlhý čas potrebujú na to, aby sa v novom prostredí úspešne etablovali?

Vo väčších organizáciách sa často hovorí o prvých 90 alebo 100 dňoch, ktoré majú ukázať, či nový kandidát obstál alebo nie. Skúsenosti spoločnosti Deloitte horia niečo iné.

Deloitte realizuje špeciálny program Executive Transition Lab určený pre top manažérov, kde im prostredníctvom celodenného workshopu pomáha pripraviť sa na novú úlohu, nastaviť si priority, vytvoriť plán budovania vzťahov, a pripraviť si agendu na prvé mesiace v novej pozícii. Workshopom prešlo už viac ako 500 vrcholových manažérov od CEO, CFO až po COO a CIO.

Zo skúseností Deloitte trvá novým riaditeľom podstatne dlhšie, kým sa vo firme etablujú – v priemere by mali počítať so zhruba 6 mesiacmi.

Presný časový úsek samozrejme nie je dogma a závisí od veľkosti organizácie a mnohých ďalších faktorov. V malej dobre zabehanej firme skutočne postačia dva tri mesiace, kým sa nový riaditeľ etabluje.

Podľa Deloitte by si však manažéri nemali klásť nereálne ciele: nový riaditeľ si musí najprv vytvoriť predstavu o kvalite svojho tímu a o potrebe jeho prípadných zmien, spoznať nové odvetvie a biznis model spoločnosti. Väčšinou sa od neho očakáva, aby krátko po nástupe demonštroval svoje kvality tým, že implementuje zmeny a prinesie prvé výsledky. Napríklad väčšina finančných riaditeľov, s ktorými Deloitte pracoval,  prichádzala s nejakou konkrétnou víziou, ako napr. implementovať  nový spsôsob hedgingu alebo zefektívniť finančný reporting. To si však zvyčajne vyžaduje niekoľko mesiacov, kým sa dostavia prvé výsledky, hlavne vo väčšej organizácii.

Súvisiaci článok: Finanční riaditelia na Slovensku: ako uspieť na trhu práce

Deloitte má pre vrcholových manažérov, ktorí nastúpili do novej pozície, niekoľko odporúčaní:

Prvých 30 dní

Využite prvý mesiac na nadviazanie vzťahov s kľúčovými zainteresovanými osobami – priami podriadení a prípadne podriadení na druhej úrovni, zvyšok manažmentu, banky, majitelia, najdôležitejší obchodní partneri. Umožní vám to urobiť si prvú predstavu o kvalite vášho tímu a očakávaniach partnerov, s ktorými budete spolupracovať. Je to obdobie nasávania informácií a spoznávania nového prostredia.

30 – 90 dní

Pokračujte v intenzívnom budovaní vzťahov. Zadefinujte prvý zoznam priorít pre váš tím a otestujte schopnosti podriadených úlohami, ktoré je potrebné splniť v priebehu 30 – 45 dní. Za tri mesiace by ste mali mať vybudované vzťahy so všetkými kľúčovými zainteresovanými osobami a vytvorenú predstavu, ako má vaša organizácia alebo oddelenie fungovať, aké sú priority, koho v tíme ponechať a koho presunúť alebo nahradiť.

Tiež by ste mali mať identifikované aktivity a projekty, ktoré nezapadajú do vašej koncepcie a je ich potrebné pozastaviť alebo zrušiť, čím uvoľníte ľudské zdroje pre nové priority.

90 – 180 dní

Začnite budovať novú štruktúru organizácie / oddelenia a meniť svoj tím, ak sú zmeny potrebné. V tomto období by ste mali ukázať prvé výsledky aspoň z jednej alebo dvoch iniciatív, ktoré ste do firmy priniesli. V rámci tímu a zvyšku organizácie intenzívne komunikujte priority a dosiahnuté výsledky. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: