Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

31.3.2014

Význam ľudskej práce v nákladovej štruktúre neustále klesá

(A global study of cost externalization and its implications on profi tability)

Podiel osobných nákladov firiem na tržbách dosahuje v globálnom priemere 12,5% v porovnaní s nákladmi na nákup tovarov a služieb, ktoré dosahujú 70%. 1% zníženie nákladov v dodávateľskej oblasti tak dokáže zvýšiť EBITDA v priemere o 4,1%, zatiaľ čo rovnaká redukcia osobných nákladov iba o 0,7%. Rastúci význam dodávateľských nákladov zároveň zvyšuje význam riadenia vzťahov s dodávateľmi.

Analýza

Proxima

Controlling & Finančná analýza

Kontrola nákladov

AJ

Registrácia