Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

4.2.2015

Databáza BACH a jej možné využitie

BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonized) je označenie databázy agregovaných a harmonizovaných účtovných údajov nefinančných podnikov z krajín Európskej únie na základe ich národných účtovných štandardov. V súčasnosti databáza obsahuje údaje z desiatich krajín (Rakúska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Španielska a Belgicka) a ďalšie tri krajiny (Luxembursko, Holandsko a Rumunsko) sa plánujú pridať v blízkej budúcnosti.

Článok

NBS

Controlling & Finančná analýza

Finančná analýza

SK

Voľný