Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Extrapolácia pri nerovnomernom vývoji počas roka

Ak potrebujete v priebehu roka rýchlo odhadnúť, aké výsledky dosiahne spoločnosť alebo obchodný tím do konca roka, je možné využiť jednoduchú metódu, ako to urobiť „cez palec“ na základe doterajšieho vývoja a údajov za predchádzajúce roky.

Nasledujúci graf ukazuje ilustratívny vývoj tržieb hotela, ktorý má hlavnú sezónu v zimných a letných mesiacoch. Z grafu vidno, že tržby vykazujú relatívne stabilnú sezónnosť. Pretože sú sezónne, nebolo by správne kumulatívne číslo za 9 mesiacov 2013 jednoducho extrapolovať na 12 mesiacov ( 9 780 tis. / 9 x 12 = 13 039 tis).

Pre odhadnutie tržieb za celý rok 2013 môžeme použiť aj sezónne indexy a odhadnúť tržby za október, november a december, rýchlejšie je ale vypočítať, aký podiel predstavovali tržby za prvých 9 mesiacov na celkových tržbách tak v roku 2012, ako aj v roku 2013, a tento podiel aplikovať na tržby v aktuálnom roku. Z tabuľky nižšie vidno, že v oboch rokoch dosiahol hotel na konci septembra kumulatívne tržby, ktoré zodpovedali 77% - 78% celoročných tržieb. Ak tržby dosiahnuté za 9 mesiacov roku 2013 (9 780 tis. EUR) vydelíme 77,7% (priemerom 77,1% a 78,3%), dosiahneme odhadované ročné tržby na úrovni 12 587 tis. EUR.

Výhodou tejto metódy je, že funguje aj pri sezónnom vývoji sledovaných ukazovateľov a zohľadňuje ich medziročný nárast alebo pokles. Použiť ju nie je možné vtedy, ak sa v sledovanom roku výraznejšie zmenil trend v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, napr. ak by hotel od novembra plánoval otvoriť nové kongresové priestory, ktoré v posledných mesiacoch roka zvýšia jeho tržby. Hoci je metóda jednoduchá, často krát je prekvapujúco spoľahlivá. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: