Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Tipy pre vizualizáciu dát

Ako vytvárať a používať grafy, obrázky a iné grafické nástroje na prehľadnejšie zobrazenie dát

Od prezentovania hospodárskych výsledkov cez analýzu scenárov až po prezentácie zákazníkom, vizualizácia umožňuje zrozumiteľnejšie prezentovanie dát a uľahčuje ich pochopenie a zapamätanie.

Prinášame niekoľko univerzálnych odporúčaní:

 • Vždy majte na zreteli, čo je hlavná myšlienka a čo s ňou má publikum urobiť alebo ako mu pomôže v rozhodovaní. Neprezentujte informácie, s ktorými sa nedá nič robiť a nevedú k akcii.

 • Publikum musí z grafiky hlavnú myšlienku pochopiť do 5 - 10 sekúnd.  
 • Myslite na to, kto grafiku číta a prispôsobte ju publiku. Napr. high-level informácia pre manažment vs detaily pre projektový tím.
 • Grafika je užitočná, ak dokáže nahradiť more textu a tabuliek, prehľadne ukázať dôležitú informáciu, a uľahčiť jej zapamätanie. Nevytvárajte grafiku, ak nepomáha ľahšie pochopiť hlavnú myšlienku, alebo jej pochopenie ešte viac komplikuje.
 • Odstráňte všetok text a atrament, ktorý nie je potrebný na komunikáciu dát alebo hlavnej myšlienky. Napr. obrázky nižšie ukazujú, ako príliš veľa atramentu zhoršuje čitateľnosť informácií.  

 • Prepojte grafiku s textom. Napríklad veľa ľudí číta z reportov iba úvodné zhrnutie a potom v nich hľadajú grafy a tabuľky, ktoré sa týkajú hlavných zistení. Podobne v ppt prezentácii stačí k obrázku jedna max. dve odrážky, ktoré sumarizujú hlavnú myšlienku. Ďalšie detaily presuňte do príloh.
 • Vytlčte maximum z nadpisov. Dobrý nadpis popíše hlavnú myšlienku tak, že čitateľ vie, čo má v grafike hľadať aj bez ďalšieho textu.
 • Rozlišujte, či budete informácie prezentovať, alebo rozosielať, napr. e-mailom. V prezentácii stačí minimum heslovitých informácií, ktoré popíšete ústne, rozoslaný materiál znesie viac detailu, ktorý je potrebný pre vysvetlenie kontextu.
 • Starostlivo vyberajte typ grafu v závislosti od účelu: porovnanie dát, zloženie celku, trend v čase, vzťahová závislosť, distribúcia atď. Nepoužívajte čiarové grafy, ak údaje nepredstavujú časový trend. Koláčové grafy sú vhodné, ak chcete popísať orientačné zloženie celku alebo vypichnúť, že niečo tvorí veľmi veľkú alebo iba veľmi malú časť celku. Nie sú vhodné na porovnávanie, pretože je z nich ťažké postrehnúť rozdiely – na porovnanie lepšie poslúži napr. pruhový graf. Súčet častí koláčového grafu musí byť 100% a do jedného grafu nedávajte viac ako 5 výrezov. Bodové grafy (scatter plots) používajte iba vtedy, ak existuje medzi premennými x a y závislosť. 3D grafiku nechajte filmovým štúdiám, v grafoch takmer vždy zavádza. Dobré tipy pre výber a vytváranie grafov nájdete v tejto prezentácii, užitočný nástroj na výber grafov aj so šablónami v Exceli a ppt nájdete tu: http://labs.juiceanalytics.com/chartchooser/index.html
 • Súvisiaci článok: Grafy: zlé, horšie, zavádzajúce

 • Dajte si pozor, aby grafika čitateľa nezavádzala. Častou chybou sú stĺpcové alebo čiarové grafy, na ktorých minimálna hodnota na vertikálnej osi nezačína na nule, čo môže výrazne skresliť vnímanie zobrazených dát. Zavádzať môže aj používanie absolútnych údajov, napr. klesajúci absolútny zisk vs rastúca % marža. Na bublinovom grafe nižšie majú zase bubliny ukázať, že jeden údaj je tri krát väčší, ako druhy. Červená bublina má však trojnásobný priemer, čo vedie k deväťnásobnému obsahu a navodzuje oveľa väčší rozdiel. Trojnásobný rozdiel správne zobrazuje modrá bublina s trojnásobnou plochou.

 • Farby, ich intenzita a odtiene pomáhajú zvýrazniť dôležité údaje. Použite menej výrazné farby pre pozadie a výraznejšie farby / odtiene pre dáta, ktoré chcete zvýrazniť. Čím menej farieb a odtieňov, tým lepšie. Napríklad:

 • Bez zvýraznenia modrou farbou by z tejto tabuľky nebolo jasné, že chceme poukázať na pokles tržieb vo vybraných regiónoch:

 • Najzaujímavejšie zistenia sa niekedy odhalia spojením viacerých zdrojov dát do jednej grafiky, napr. štatistika umiestnená na geografickej mape.
 • Uvádzajte zdroje informácií a ubezpečte sa, že používate správne informácie. Grafika bez zdrojov alebo chybné zdroje znižujú dôveryhodnosť.
 • Nerobte z grafiky programátorskú úlohu pre IT oddelenie, ktoré nerozumie kontextu. Nesnažte sa publikum zabaviť na úkor hlavnej myšlienky, aby nezanikol jej význam.  
Podobné články:

Tento článok sa páči

2

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: