Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Grafy: zlé, horšie, zavádzajúce

Dobre pripravené grafy pomôžu ovplyvniť výsledok obchodného jednania alebo presvedčiť manažment. Často však majú opačný účinok.

Grafy sú užitočné nástroje, ktoré dokážu prehľadne prezentovať trendy a porovnania, alebo poukázať na hlavný problém. Naopak tabuľky sú vhodnejšie pre vyhľadávanie z väčšieho množstva informácií.

Ak sa však grafy používajú nesprávne, dokážu poriadne sťažiť pochopenie prezentovaných informácií a v horšom prípade čitateľa zaviesť alebo pomýliť.

Pozrime sa na niekoľko príkladov.

Manipulácia s vertikálnou osou, vedomá alebo nevedomá, môže vytvoriť podstatne zavádzajúci obraz. Tie isté finančné výsledky vyzerajú na prvom grafe podstatne lepšie, ako na druhom vďaka tomu, že vertikálna os nezačína na nule. Z prvého grafu má čitateľ dojem, že sa zisk zdvojnásobil, zatiaľ čo v skutočnosti sa medzi rokmi 2009 a 2013 zvýšil iba o 6%.

V nasledujúcom príklade ja zase na prvom grafe hodnotové rozpätie na zvislej osi príliš veľké a navodzuje dojem, že zisk rástol pomalšie, hoci sa v skutočnosti zdvojnásobil.

Trendová čiara, ktorá je zobrazená na úzkom hodnotovom rozpätí vertikálnej osi, navodzuje dojem, že údaje vykazujú vysoké odchýlky, hoci sú v skutočnosti pomerne stabilné:

Koláčové grafy sú vhodné na zobrazenie štruktúry údajov – t.j. z čoho sa skladá celok, napríklad štruktúra tržieb podľa produktových segmentov. Nie sú veľmi vhodné na porovnávanie, pretože pre čitateľa je ťažké postrehnúť rozdiely, aj keď sú pri nich menovky s údajmi. Na porovnanie je lepší napríklad bežný stĺpcový graf, čo demonštruje nasledujúci príklad:

Okrem toho koláčové grafy sú vhodné iba v prípadoch, ak celok rozdeľujete na maximálne 2 až 3 časti. Ak ich je viacej, graf je ťažko čitateľný a nedá sa dobre vizuálne porovnať, ktorá časť má aký podiel na celku.

Vo väčšine prípadov je lepšie vyhýbať sa 3D grafom, ktoré skresľujú údaje, odpútavajú pozornosť a pri tlači zbytočne míňajú atrament. Napríklad trojrozmerný koláčový graf nižšie vľavo zobrazuje rovnaké údaje ako graf zobrazený vyššie, opticky sa však zdá, že podiel produktového segmentu B je v porovnaní so segmentom A polovičný, hoci v skutočnosti je trojštvrtinový. Ten istý graf vpravo, ktorý je iba inak priestorovo otočený okolo osi x, zase navodzuje falošný dojem, že podiel segmentu A a B je približne rovnaký.

Podobne skresľujúci obraz poskytujú ďalšie trojrozmerné grafy.  Dokázali by ste z grafu naľavo dole vyčítať hodnoty v jednotlivých stĺpcoch? Pretože sú kužele odstúpené od zadnej steny, vizuálne sa vám hodnoty javia nižšie, ako sú v skutočnosti. Jednoduchý stĺpcový graf vpravo nenechá nikoho na pochybách, že sa jedná o hodnoty 2, 4, 6 a 8.

Ešte niekoľko tipov pre správne používanie grafov:

  • Najprv sa zamyslite, čo chcete pomocou grafu prezentovať, a podľa toho vyberte vhodný typ grafu.
  • Grafy robte vždy čo najjednoduchšie, odstráňte všetky nepotrebné údaje, označenia a čiary. Napríklad ak nad stĺpcami zobrazujete hodnoty údajov, nepotrebujete zobrazovať vertikálnu os a mriežku. Ak potrebujete zobraziť väčšie množstvo informácií, rozdeľte graf na dva alebo uprednostnite tabuľku
  • Vždy jasne zadefinujte, čo prezentujete – buď v názve grafu, v legende, alebo v názve osí
  • Používajte jednoduchú grafiku bez krikľavých farieb a vzorov, ktoré odpútavajú pozornosť. Vyhnite sa tieňovaniu a iným grafickým vzorom.
  • Nepoužívajte trojrozmerné grafy
  • Predtým, ako použijete koláčový graf, sa zamyslite, či nie je informáciu vhodnejšie zobraziť napr. pomocou stĺpcového grafu

Na záver jeden z najhorších grafov, ktorý bol asi vytvorený: autor tohto grafu chcel povedať, že príjmy obyvateľov v USA sú rozdelené nerovnomernejšie, ako v ostatných vyspelých krajinách:

Tento článok sa páči

4

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: