Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Pozor na Trójske kone v organizáciách

Podvody v krajinách SVE páchajú najmä zamestnanci, ktorí spolupracujú s inými osobami mimo organizácie, často sú organizovaní a nelegálnu činnosť praktizujú vo firme dlhší čas

V dnešnej ekonomicky neľahkej dobe môže podvod zapríčiniť úpadok organizácie. Kto však pácha podvody? Najčastejšie sú páchateľmi zamestnanci, ktorí pre organizáciu pracujú niekoľko rokov. Toto zistenie vyplynulo z najnovšieho prieskumu poradenskej spoločnosti KPMG „Globálne profily páchateľa podvodov“. 

Podľa tejto štúdie je typickým predstaviteľom podvodníka v Strednej a Východnej Európe (CEE)  zamestnanec väčšej firmy vo veku 36 až 45 rokov, ktorý zastáva výkonnú manažérsku pozíciu a pracuje v organizácii viac ako 6 rokov. V porovnaní s rovnakým prieskumom v roku 2011 zostáva tento profil pomerne stabilný. 

Podvody vyšetrované v Strednej a Východnej Európe boli až v 44 % prípadov na úrovni výkonného manažmentu alebo predstavenstva v porovnaní s 28 % celosvetovo. Varovným signálom bol najmä autokratický štýl riadenia. 

Páchatelia podvodov u nás i vo svete často navzájom spolupracujú; len 13 % v regióne CEE konalo samostatne. Spoločne realizované podvody sa najčastejšie páchali za účasti rodinných príslušníkov alebo milencov (28 %) alebo bývalých kolegov (25 %). Finančný dopad na poškodené organizácie v prípade viacerých páchateľov bol omnoho vyšší ako keď páchateľ konal sám. Celosvetovo v 43% takýchto prípadov dopad podvodu presiahol 500 000 dolárov a v 16% bola škoda vyššia ako 5 miliónov dolárov. 

Profil podvodníka z regiónu Strednej a Východnej Európy odzrkadľuje moje skúsenosti z praxe na Slovensku. Páchatelia podvodov sú často organizovaní a svoju nelegálnu činnosť praktizujú vo firme dlhší čas.“ povedal Tibor Havlík, Manažér pre forenzné služby, KPMG na Slovensku.

 Najčastejším motívom na spáchanie podvodu je snaha finančne sa obohatiť. Celkovo z uvedených motívov viac ako polovica spadá do kategórie snaha o finančný zisk, finančné problémy a chamtivosť. Zaujímavosťou je, že v Strednej a Východnej Európe bol až v 28,6 %  prípadov dôvodom na podvodné konanie skutočnosť, že páchatelia jednoducho mali tú možnosť a príležitosť  ("pretože môžem"). „Tu je potrebné si uvedomiť, že príležitosť je popri motivácii a racionalizácii hlavným faktorom determinujúcim sklon ľudí k páchaniu podvodov. Práve preto je dôležité nastaviť v organizácii vhodný mechanizmus zabezpečujúci efektívne riadenie rizika podvodného konania.“  povedala Ľubica Vandáková, Senior Manažér pre forenzné služby, KPMG na Slovensku.

Vo svete i v regióne CEE si podvodníci na vlastné prilepšenie najčastejšie zvolili spreneveru majetku; celosvetovo až v 56% vyšetrovaných prípadoch.

V strednej a východnej Európe sa vyšetrovanie až v polovici prípadov začalo na základe anonymných tipov alebo hlásení (vo svete iba 35%). Toto je prekvapujúci trend, pretože v našom regióne sme zaznamenali vyššiu nedôveru zamestnancov a manažérov v systémy na ohlasovanie podvodov. Aj keď sa formálny systém na ohlasovanie podvodov považuje za jedno z detekčných opatrení, jeho účinnosť vo veľkej miere závisí od firemnej kultúry v spoločnosti a schopnosti zamestnancov odhaliť podvod. Odhalenie podvodníka tak stále závisí vo veľkej miere na náhode a poukazuje na skutočnosť, že firmy v našom regióne sa nedostatočne venujú detekcii podvodov.

V našom regióne bolo najčastejším postihom za podvod prepustenie zo zamestnania (54%). K trestnému konaniu prišlo v menej ako 19% prípadov a občiansko-právne konanie sa uskutočnilo takmer v 13 % prípadov. V 10 % prípadov vyšetrovanie ešte prebiehalo.

Jednou z hlavných zmien, ktorú zaznamenali autori štúdie, je rastúce využívanie technológií pri podvodoch a to nielen v technologicky vyspelých krajinách. Podvodníkom pomáha najmä rozširovanie internetu, inteligentných zariadení a schopnosť analyzovať obrovské množstvo dát.

Súvisiaci článok: Najviac kradnú zamestnanci, ktorí majú finančné problémy

O prieskume

Štúdia „Profil páchateľa podvodov“ uvádza detailné charakteristiky páchateľov podvodov, ktoré boli zistené na základe preskúmania 596 podvodov vyšetrovaných členskými firmami KPMG v 78 krajinách sveta . Uvedený počet zahŕňal aj 70 prípadov, ktoré spoločnosť KPMG riešila v krajinách strednej a východnej Európy. Prieskum je zameraný na zamestnancov pracujúcich v kancelárii, tzv. "biele goliere". Do štúdie boli zaradené informácie z vyšetrovaní, kde bola k dispozícii dokumentácia o trestnej činnosti a  známy páchateľ. Prieskum obsahuje postrehy a názory vedúcich vyšetrovateľov z radov KPMG zo 42 krajín sveta. Správa nadväzuje na obdobné štúdie z rokov 2011 a 2007.

Na spoločnosť KPMG sa vzťahuje obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa portálu CFO.sk a jeho odborných prispievateľov a partnerov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: