Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Infraštruktúra a stavebníctvo: nový kontrakt zvyšuje riziko defaultu

Získaním novej zákazky sa môže riziko platobnej neschopnosti dodávateľov v odvetviach infraštruktúry a stavebníctva zvýšiť o desiatky percent

Zatiaľ čo preborníkmi v riadení dodávateľských rizík sú banky a energetické spoločnosti, na opačnom konci sa nachádzajú podniky pôsobiace v odvetví dopravnej infraštruktúry a stavebníctva, ktoré si na svojich dodávateľov dávajú najmenší pozor. Vyplýva to zo skúseností spoločnosti McKinsey.

Práve v týchto odvetviach býva prehliadnutie dodávateľského rizika osudné, pretože sa pracuje s veľkými zákazkami, ktoré trvajú niekoľko rokov alebo desiatky rokov. Dodávatelia musia priebežne platiť mzdy, prevádzkové náklady a subdodávateľov, zatiaľ čo príjmy prichádzajú s časovým oneskorením. Nové kontrakty často financujú prevádzkovými úvermi, čo zaťažuje ich cashflow. Získanie novej zákazky tak môže paradoxne viesť k zhoršeniu finančnej situácie dodávateľa. Napríklad jedna z najväčších britských infraštruktúrnych spoločností Jarvis skončila v reštrukturalizácii potom, ako vyhrala niekoľko PPP projektov.

Podľa McKinsey sa rating dodávateľských spoločností môže získaním nového veľkého kontraktu, ktorého realizácia je financovaná z úveru, zhoršiť až o dve kategórie, čo je z hľadiska finančnej stability podstatný rozdiel. Kým pravdepodobnosť platobnej neschopnosti (default) spoločnosti s investičným ratingom Aa je v najbližších 15 rokoch 2 %, u spoločností s najlepším ratingom v špekulatívnom pásme Ba je táto pravdepodobnosť 20 % až 40 %. Slovenskí dodávatelia síce medzinárodný rating nemajú, u drvivej väčšiny však ťažko predpokladať, že by sa pohyboval vyššie ako na úrovni Ba.

Objednávatelia a hlavní dodávatelia by preto mali venovať finančnej stabilite svojich dodávateľov a subdodávateľov (okrem iných dodávateľských rizík) maximálnu pozornosť. Nestačí sa pozrieť iba na aktuálne finančné ukazovatele dodávateľa, ale treba posúdiť, ako sa jeho platobná schopnosť zmení, ak na seba zoberie novú zákazku a prípadne s ňou súvisiaci úver.

Súvisiaci článok: Ako otestovať likviditu podniku

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: