Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

Volkswagen transformuje svoj dodávateľský reťazec

Automobilka Volkswagen Group pozvala do Wolsfburgu vybraných dodávateľov, aby im predstavila svoj nový program Future Automotive Supply Tracks - „FAST“. Heslom dňa sú inovácie, spolupráca a globalizácia.

Cieľom programu je užšia spolupráca, intenzívnejší inovačný proces a presmerovanie investícií v celom dodávateľskom reťazci do oblastí, ktoré budú v budúcnosti rozhodujúce pre udržanie konkurenčnej výhody. „Automobilové odvetvie sa dramaticky mení. Najväčšou výzvou sú nové technológie a skracujúci sa životný cyklus produktov. V budúcnosti bude vysoko efektívny a flexibilný globálny dodávateľský reťazec rozhodujúci pre dosiahnutie úspechu na trhu,“ hovorí Francisco Sanz, riaditeľ nákupu a obstarávania vo Volkswagene. Preto je nevyhnutné, aby skupina posunula spoluprácu so strategickými dodávateľmi na vyššiu úroveň.

Snaha skupiny zintenzívniť inovačný proces potvrdzuje závery spoločnosti Roland Berger & Lazard, podľa ktorej majú na trhu automobilových dodávateľov lepšie perspektívy výrobcovia, ktorí majú svoj biznis model založený na inovatívnych produktoch, materiáloch a technológiách. Napríklad elektronika tvorí dnes podľa odhadov viac ako tretinu ceny vozidla, zatiaľ čo pred desiatimi rokmi to bolo ešte 20 %. Spomedzi automobilových komponentov majú veľký rastový potenciál systémy automatického riadenia, elektronizácie hnacej sústavy, technológie pre infotainment a vzdialenú komunikáciu. Nielen automobilky sa predháňajú vo vývoji automobilov s autonómnym riadením a elektromobilov, na trh vstupujú noví silní konkurenti, ako Google, ktorý chce svoj autonómny automobil uviesť na trh do piatich rokov, alebo Apple, ktorý chce predávať elektromobily v roku 2020. Väčšina automobiliek potrebuje na vývoj nového auta minimálne 5 - 7 rokov.

Súvisiace články:

VW plánuje v rámci programu FAST vybrať najperspektívnejších globálnych dodávateľov, s ktorými bude intenzívnejšie spolupracovať na vývoji nových modelov a technológií. Vybraní dodávatelia budú do vývoja zapojení v skoršej fáze vývojového cyklu, a VW bude od nich očakávať aktívnu spoluprácu a návrhy. VW na svojej stránke deklaruje, že vstup do programu FAST a spolupráca na nových modeloch preň bude záväzná, čo má dodávateľom poskytnúť dlhodobé garancie pri investovaní do vzájomnej spolupráce. Vybraní dodávatelia budú mať zároveň lepší prístup k informáciám o strategických zámeroch skupiny a k jej top manažmentu. V konečnom dôsledku chce automobilka zrýchliť svoj inovačný cyklus, pre program FAST pripravila aj novú komunikačnú platformu.

VW chce ďalej docieliť to, aby sa výrobné a logistické reťazce jeho dodávateľov viacej zosúladili s jeho stratégiou a vlastnou sieťou závodov na celom svete a aby tak mohol celý dodávateľský reťazec realizovať väčšie synergie. V programe FAST tak majú šancu iba veľkí dodávatelia pôsobiaci na globálnej báze.

Menší dodávatelia budú v budúcnosti vo všeobecnosti viacej zápasiť s globalizáciou OEM výrobcov, ktorí od dodávateľa očakávajú globálnu spoluprácu na svojich cieľových trhoch. Výrobcovia s obratom do 500 mil. eur vykazujú v priemere o 2,5 % nižšie prevádzkové marže, ako globálni hráči s obratom nad 10 mld. eur, a to nielen z dôvodu menších úspor z rozsahu výroby, ale aj z vysoých investícií, ktoré museli v posledných rokoch vynaložiť, aby dokázali svojich odberateľov nasledovať na globálne trhy.

Zdroje: SupplyChainStandard, just-auto, www.vwgroupsupply.com

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: