Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

3.3.2015

Volkswagen rozširuje spoluprácu s vybranými dodávateľmi

Skupina VW zavádza program FAST - "Future Automotive Supply Tracks", v ktorom vyberie najlepších dodávateľov, s ktorými bude intenzívnejšie spolupracovať na vývoji nových produktov a technológií a užšie prepojí svoj výrobný reťazec.

Článok

SupplyChainStandard

Treasury & Riadenie rizík

Supply chain

AJ

Voľný