Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Firmy okrádajú zdanlivo najvernejší zamestnanci

Ak sa domnievate, že najväčší pozor si treba dať na zamestnancov, ktorí mali v minulosti problémy so zákonom alebo boli prichytení pri podvodnej činnosti, ste na veľkom omyle.

S najväčšou pravdepodobnosťou vás okrádajú zamestnanci, ktorí u vás pracujú niekoľko rokov a nikdy by ste ich z krádeže alebo podvodu nepodozrievali.

Tento fakt potvrdzuje v poradí už tretí globálny prieskum 2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, ktorý pripravuje medzinárodná organizácia Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).  

Zamestnanci, ktorí už majú s nekalou činnosťou skúsenosti, majú oveľa väčšiu tendenciu podvod spáchať hneď v prvých mesiacoch po zamestnaní, a často s týmto úmyslom do spoločnosti nastupujú. Počet takýchto podvodov je však zanedbateľný v porovnaní so skutočnými čiernymi ovcami, ktorí sa môžu zdanlivo javiť ako verní, spoľahliví a výkonní zamestnanci: vo viac ako 9 z 10 prípadov pracuje zamestnanec, ktorý vás okráda, vo vašej spoločnosti dlhšie ako rok, a každý druhý podvod spácha zamestnanec, ktorý je vám verný viac ako 5 rokov.  

Okrem toho noví zamestnanci spôsobujú firme v priemere štvornásobne nižšiu škodu, ako tí, ktorí sú zamestnaní dlhšie ako 5 rokov. Evidentne vďaka tomu, že vedia lepšie, ako na vec. 

Znamená to teda, že k väčšine prípadov dochádza u zamestnancov, ktorí sú vo firme zorientovaní a vedia, ako svoje konanie zamaskovať, alebo keď ich k tomu donútia osobné okolnosti.

Dobrou správou je, že v drvivej väčšine prípadov (92%) vykazujú podvodníci aspoň jeden z niektorých spôsobov správania príznačných pre nekalú činnosť, u dvoch tretín je možné pozorovať dokonca minimálne dva príznaky. Najčastejšie príznaky nekalej činnosti sú:

 • Rozšafný spôsob života, kedy zamestnanec utráca viac, ako si môže dovoliť
 • Finančné ťažkosti
 • Nezvyčajne dobré vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi
 • Neochota deliť sa o pracovné povinnosti alebo nechať si zasahovať do práce
 • Vychytralé a bezcharakterné správanie
 • Rodinné problémy alebo rozvod

Vyššie uvedené najčastejšie príznaky potvrdil report ACFE tretí rok po sebe.

Kým radoví zamestnanci páchajú nekalú činnosť najčastejšie vtedy, ak majú osobné finančné problémy alebo ich príjem nepostačuje na ich výdavky, podozriví manažéri, konatelia a majitelia oveľa citlivejšie reagujú na pokusy o kontrolu alebo zasahovanie do ich činnosti, sú podráždení, ak má dôjsť k zmenám v ich kompetenciách, kontrole alebo spôsobe práce, častejšie chodia na pivo s dodávateľmi, nechcú si vybrať dovolenku alebo sú pod vysokým pracovným tlakom.  

U každého šiesteho podvodníka možno pozorovať zastrašovanie alebo nátlak na kolegov.

Zaujímavo vyznieva zistenie, že prepojenie osobnej výkonnosti s nekalým konaním nie je až také výrazné: iba každý desiaty zamestnanec, ktorý pácha nekalú činnosť, dostáva od nadriadených slabé hodnotenia, 14% vykazuje nadpriemerný počet hodín neprítomných v práci a 8% mešká s termínmi a alebo pracujú pomaly. Väčšina podvodníkov je zrejme dosť chytrá na to, aby na svoju činnosť zbytočne neupozorňovala zlou pracovnou morálkou.  

Ďalšie príznaky, na ktoré by ste mali dávať pozor:

 • Príliš dobré pracovné výsledky, veľký počet nadčasov
 • Zamestnanec nemá problém obchádzať pravidlá a systémy
 • Kúpa osobného majetku, ktorý nezodpovedá príjmom
 • Vychvaľovanie sa o kúpe nových vecí
 • Hranie hazardných hier
 • Problém s osobnými veriteľmi / exekútormi
 • Požičiavanie peňazí od kolegov
 • Reaguje podráždene na otázky týkajúce sa práce a výsledkov
 • Túžba po peniazoch a chamtivosť

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: