Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Najväčšie škody spôsobujú zamestnávateľom fiktívne faktúry

Faktúry za fiktívne tovary alebo služby, výplata miezd neexistujúcim zamestnancom, odcudzenie peňazí z nezaregistrovaného predaja v hotovosti – to všetko patrí k najčastejším formám nekalej činnosti zo strany zamestnancov

Podľa správy medzinárodnej organizácie Association of Certified Fraud Examiners (ACFA) „2012 Report to the Nations“ je najbežnejším typom podvodov, ktorých sa dopúšťajú zamestnanci, odcudzenie alebo zneužitie majetku spoločnosti. Z celkového počtu podvodov spáchaných zamestnancami predstavuje tento typ viac ako 85% prípadov.

Zamestnanecké podvody sa dajú podľa ACFA zaradiť do troch základných kategórií (typov):

  1. Odcudzenie / zneužitie majetku (cca 85% prípadov) – zamestnanec ukradne alebo zneužije majetok spoločnosti, napríklad odcudzenie hotovosti alebo nadhodnotenie osobných reprezentačných nákladov, ktoré spoločnosť zamestnancom prepláca.
  2. Korupcia (cca 30% prípadov) – zamestnanec zneužije v obchodnej transakcii svoje postavenie a právomoci, čím získa priamy alebo nepriamy osobný prospech. Môže sa jednať o prijatie úplatku alebo o prípady, v ktorých sa zamestnanec dostane do konfliktu záujmov (napr. založí vlastnú firmu, z ktorej fakturuje fiktívne alebo nadhodnotené dodávky zamestnávateľovi).
  3. Manipulácia finančných výkazov ( 5% - 10% prípadov) – zámerné nadhodnotenie tržieb alebo majetku, alebo podhodnotenie nákladov, s cieľom získať osobný prospech (napr. finančné odmeny).

(Poznámka: súčet nedáva 100%, pretože niektoré prípady spĺňali kritériá viacerých kategórií).

Hoci manipulácia finančných výkazov patrí k najmenej častým prípadom nekalej činnosti, spájajú sa s ňou najväčšie priemerné škody: v roku 2012 dosiahla priemerná hodnota pri tomto type podvodu 1 mil. USD, zatiaľ čo priemerná škoda spôsobená odcudzením majetku dosiahla 120 tis. USD a korupcia stála firmy v priemere 250 tis. USD.  

Súvisiaci článok: Najviac kradnú zamestnanci, ktorí majú finančné problémy

Zo skúseností organizácie AFCA existuje niekoľko základných foriem podvodov spadajúcich do prvej z troch vyššie vymenovaných kategórií (odcudzenie / zneužitie majetku). Väčšina z nich sa týka hotovosti  alebo hotovostných úhrad.  Medzi najbežnejšie formy patrí  vystavovanie faktúr za fiktívne tovary a služby alebo za tovar kupovaný pre osobnú potrebu zamestnancov, krádež nepeňažných aktív (majetok, informácie), či sprenevera hotovosti inkasovanej od zákazníkov.  V roku 2012 identifikoval prieskum AFCA nasledovný počet jednotlivých foriem podvodov (informácie pochádzajú z odpovedí 1 388 forenzných expertov po celom svete, ktorí AFCA poskytli informácie o najväčších podvodoch, s ktorými sa v danom roku stretli): 

Podľa skúseností AFCA a jej členov čím dlhšie trvá odhalenie podvodu, tým rýchlejšie klesá šanca na náhradu vzniknutej škody a zvyšuje sa riziko poškodenia reputácie spoločnosti. Najdlhšie trvá odhalenie podvodov súvisiacich s neoprávneným vyplácaním miezd a osobných odmien (24 až 36 mesiacov). V priemere trvá dva roky, kým firma odhalí prípady manipulácie hospodárskych výsledkov, podvádzanie pri preplácaní repre nákladov zamestnancov, alebo prípady fiktívnej / neoprávnenej fakturácie. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: