Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

TESCO odhalilo chybu v časových rozlíšeniach za 250 mil. GBP

23% nadhodnotenie prevádzkového zisku neprospieva spoločnosti, ktorá čelí rapídne sa zhoršujúcim finančným výsledkom a rozsiahlym zmenám vo vrcholovom vedení

TESCO dnes na svojej internetovej stránke informovalo, že počas prípravy nadchádzajúcej správy o priebežných hospodárskych výsledkoch odhalilo nezrovnalosti vo výkazoch, ktoré viedli k nadhodnoteniu nedávno uverejneného odhadu zisku za prvý polrok 2014 o približne 250 mil. GBP.

TESCO  len 29. augusta 2014 znížilo svoj odhad prevádzkového zisku za prvý polrok na 1,1 mld. GBP, odhalená nezrovnalosť však tento výsledok ešte výrazne zhorší. Dave Lewis, nový CEO spoločnosti vysvetľuje, že nadhodnotenie zisku je spôsobené nesprávnym časovým vykázaním výnosov a rezerv na nákladové položky, pričom časť z tejto sumy sa pravdepodobne týka časového presunu nákladov a výnosov v rámci jedného finančného roka.

TESCO tak zatiaľ nevie povedať, do akej miery odhalené chyby ovplyvnia celoročný zisk za finančný rok 2014. Vedenie si najalo nezávislú audítorskú firmu, aby zistila presnejšie informácie o rozsahu a povahe problému.

TESCO bojuje so zhoršujúcimi sa prevádzkovými výsledkami, ktoré nedávno donútili odstúpiť aj predchádzajúceho CEO Phila Clarka. Dave Lewis, bývalý riaditeľ zo spoločnosti Unilever, pôsobí ako nový CEO iba od začiatku septembra. Z pozície finančného riaditeľa odstúpil v apríli tohto roku aj Laurie McIlwee.

Podľa informácií denníka Financial Times na chybu vo výkazoch anonymným spôsobom upozornil zamestnanec firmy. Vedenie sa o nej dozvedelo v piatok minulý týždeň, suspendovalo štyroch výkonných riaditeľov, a dnes informovalo investorov. Viacerí analytici sa vyjadrili, že takéto chyby by sa verejne obchodovanej spoločnosti kalibru TESCO nemali stávať.

Možno tak iba špekulovať, či za vyplavením nepríjemných informácií na povrch nestoja práve veľké personálne zmeny vo vrcholnom vedení spoločností. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: