Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Interný audítor dostal za bonzáka odmenu 300 000 USD

Potom, ako kompetentní vo firme s informáciou o finančnom podvode nič neurobili, nahlásil interný audítor svoje zistenie kompetentným úradom v USA, a dostal štedrú odmenu. Ďalší informátor zinkasoval 14 mil. USD.

Interný audítor nemenovanej americkej spoločnosti zistil v rámci výkonu svojej práce podozrenie zo spáchania finančného podvodu manažérmi spoločnosti. Potom, ako o svojom zistení informoval kompetentných nadriadených a s vecou sa nikto štyri mesiace nezapodieval, nahlásil svoje zistenie americkej Komisii pre cenné papiere a verejný trh (SEC). Tá mu za informáciu zaplatila odmenu 300 000 USD. Informovali o tom viaceré americké médiá a samotný SEC

SEC zriadil špeciálny program pre utajených informátorov Office of theWhistleblower, ktorí komisii pomôžu odhaliť finančné podvody.  SEC poskytuje informátorom za kvalitné informácie, ktoré vedú k odhaleniu podvodu a následnej pokute vo výške min. 1 mil. USD, odmenu v hodnote 10% - 30% z kompenzácie zinkasovanej od previnilca.

V tomto prípade sa podľa denníka Wall Street Journal jednalo o trestný čin zneužívania citlivých interných informácií za účelom získania výhody pri obchodovaní s cennými papiermi (insider trading), ktorého sa mal dopustiť CEO spoločnosti. Ten sa nakoniec s komisiou údajne dohodol na mimosúdnom vyrovnaní v hodnote 1,5 mil. USD, z čoho interný audítor zinkasoval 20%.

Zamestnanci oddelení interného auditu a kontroly majú podľa programu SEC nárok na odmenu až potom, ako od momentu, kedy o svojom zistení informovali kompetentných vo vlastnej firme, uplynie 120 dní. SEC od spustenia programu v roku 2011 vyplatil niekoľko ďalších veľkých odmien, najvyššia dosiahla 14 mil. USD

Tento článok sa páči

3

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: