Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Čo s falošnou objednávkou, ktorú nevystavil skutočný zákazník

V dnešnej dobe nie je pre kriminálne skupiny problém vystaviť falošnú objednávku v mene skutočného zákazníka, prebrať tovar a zmiznúť.

Portál Credit Today nedávno upozornil na zaujímavý prípad, v ktorom podvodníci zneužili identitu existujúcej firmy a v jej mene objednali a prevzali tovar, samozrejme bez zaplatenia.

Na jednu spoločnosť („dodávateľ“) sa obrátil potenciálny zákazník, ktorý mal záujem o odber jej výrobkov. Zákazník dodávateľovi zaslal vyplnenú žiadosť o schválenie predaja na dodávateľský úver a pridelenie kreditného limitu, ktorá bola podpísaná prezidentom spoločnosti, daňovú identifikáciu, a informácie o bankových spojeniach a obchodných referenciách. Dodávateľ údaje skontroloval, porovnal ich s informáciami na internetovej stránke zákazníka, a expedíciu prvej objednávky odsúhlasil.

Po dodaní tovaru prišla e-mailom ďalšia objednávka. Tento krát však prišla z gmailovej adresy. Zamestnancom dodávateľa sa to nepozdávalo a rozhodli sa telefonicky zákazníka kontaktovať. Ten im oznámil, že žiadny tovar neobjednával ani nedostal, a že sa s najväčšou pravdepodobnosťou jedná o kriminálnu skupinu a na prípade už spolupracuje s FBI. S podobným problémom sa na neho totižto obrátilo už viacero iných dodávateľov.

Podvodníci jednoducho zneužili meno a korporátne informácie existujúcej firmy a v jej mene vystavili objednávku, ktorá vyzerala úplne legitímne – s logom, podpisom atď. Inými slovami, ukradli jej identitu. Dodávateľ expedoval tovar, ktorý skončil nevedno kde a za ktorý nedostal zaplatené.

Ako podobným podvodom predchádzať?

Prípady zneužitia cudzej identity sa síce nestávajú každý deň, ale vonkoncom ich nemožno úplne ignorovať. V minulosti k takýmto podvodom dochádzalo a bude k nim dochádzať aj v budúcnosti.

Prvým krokom je uvedomiť si, že podobné prípady sa stávajú, môžu sa stať hocikomu, a mať toto riziko na zreteli.

Indikátory, pri ktorých treba zbystriť pozornosť:

  • Objednávka príde z novej e-mailovej adresy, najmä ak sa jedná o bezplatnú doménu ako gmail, hotmail a podobne.
  • V objednávke je uvedené iné ako zvyčajné miesto dodania. Odberatelia môžu samozrejme miesto dodania zmeniť, nedochádza k tomu však často.

V podobných situáciách neváhajte, zdvihnite telefón a overte si u zákazníka, že sa jedná o skutočnú objednávku.

Credit Today je špecializovaný portál, ktorý sa venuje riadeniu pohľadávok a kreditného rizika. Prináša množstvo best practice skúseností, tipov a nástrojov na benchmarking v riadení pohľadávok.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: