Stratégia & Financovanie | Financovanie

Slovenské banky najviac krvácajú v nehnuteľnostiach, obchode, priemysle a stavebníctve

Relatívne najvyššiu mieru zlyhaných bankových úverov na Slovensku vykazuje stavebníctvo a HORECA. Malé podniky sú podstatne rizikovejšie v odvetví zábavy, rekreácie, ubytovania a stravovacích služieb.

Podľa agregovaných údajov Národnej banky Slovenska evidujú naše banky najvyšší percentuálny podiel zlyhaných úverov v odvetví stavebníctva, ubytovacích a reštauračných službách a trhových službách. V týchto sektoroch podiel zlyhaných úverov výrazne prevyšuje celkový priemer ´pri úveroch pre nefinančné podniky, ktorý na Slovensku predstavuje takmer 8%.

Najmenej rizikové sa javí odvetvie energetiky, telekomunikácie, a prekvapivo aj doprava a skladovanie.

Súvisiaci článok: Banky stále požičiavajú tuzemským podnikom menej ako pred rokom

Od začiatku roku 2013 do marca 2014 došlo k najvýraznejšiemu nárastu zlyhaných úverov v odvetví stavebníctva, poľnohospodárstva a trhových služieb. Medzi marcom a májom 2014 ďalej výraznejšie narástli zlyhané úvery v sektore nehnuteľností (nárast 46 mil. EUR), veľkoobchode a maloobchode (+ 37 mil. EUR) a v priemyselnej výrobe (+26 mil. EUR).  Na grafe vyššie by tak nehnuteľnosti boli posunuté výrazne doprava.

Čo sa týka absolútnej hodnoty zlyhaných úverov, banky na Slovensku vykazujú najväčšie straty v sektore nehnuteľností, obchodu, priemyslu a stavebníctva. 

Malé a stredné podniky (SME) dosahujú podstatne vyšší podiel zlyhaných úverov ako celkový priemer v odvetviach zábavy a rekreácie (rozdiel 19%), ubytovacích a stravovacích službách (+11%), doprave a skladovaní a v priemyselnej výrobe (+5%). V odvetví informácií a komunikácií a zábavy a rekreácie predstavujú SME viac ako 90% na celkových zlyhaných úveroch.

Podľa kreditnej poisťovacej spoločnosti Atradius majú na Slovensku najvyššie riziko platobnej neschopnosti podniky v stavebníctve a stavebných materiáloch, oceliarstve a textilnom odvetví. V júni Atradius vďaka zlepšujúcim sa ekonomickým podmienkam zlepšil výhľad slovenským spoločnostiam v chemickom a farmaceutickom odvetví a v odvetví spotrebného tovaru.

Podrobné informácie o vývoji zlyhaných úverov v slovenskom bankovom sektore môžete nájsť tu.  

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: