Stratégia & Financovanie | Financovanie

Vláda schválila návrh nového informačného systému pre eurofondy

Informačný systém ITMS2014+ má byť základným nástrojom na sledovanie využívania finančnej podpory z fondov EÚ

Zefektívniť čerpanie fondov Európskej únie (EÚ) a znížením administratívnej záťaže výrazne urýchliť procesy prípravy projektov - takú ambíciu má nový informačný systém pre eurofondy ITMS2014+, ktorého návrh z dielne podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho dnes schválil kabinet Roberta Fica (Smer-SD). Komunikácia medzi poskytovateľom a prijímateľom príspevku by mala byť plne elektronická od roku 2016.

V programovom období 2014 až 2020 bude informačný systém ITMS2014+ základným nástrojom na sledovanie využívania finančnej podpory z fondov EÚ. "ITMS2014+ ako nástroj pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie relevantných informácií a dát predstavuje jeden z kľúčových nástrojov, ktorý výrazným spôsobom ovplyvní efektívnosť realizácie európskych štrukturálnych a investičných fondov pozitívnym smerom," konštatoval Vážny v návrhu.

V materiáli ďalej uvádza, že pre vytvorenie efektívneho systému na výmenu informácií a dát medzi prijímateľom, poskytovateľom a ďalšími orgánmi výlučne v elektronickej podobe je nevyhnutná integrácia ITMS2014+ s inými informačnými systémami verejnej správy. Výsledkom bude podľa neho nižšia administratívna a časová záťaž subjektov, zvýšenie konzistentnosti a validity dát.

"Rovnako na strane vlastníkov týchto dát dôjde k výraznej redukcii administratívnej a finančnej záťaže, keďže informácie, ktoré v súčasnosti musia poskytovať individuálne fyzickým a právnickým osobám, bude možné automatizovane vymieňať v rámci integrovaných informačných systémov verejnej správy," dodal podpredseda vlády pre investície.

Informačný systém bude slúžiť všetkým žiadateľom a prijímateľom, orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, ich rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ďalším subjektom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z eurofondov. Sprevádzkovať by sa mal do 31. decembra 2015.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: