Stratégia & Financovanie | Financovanie

EBOR poskytne Slovensku 20 miliónov eur na zelené projekty

Program umožní uchádzačom formou bankového úveru získať finančné prostriedky na projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov alebo zníženie energetickej náročnosti v prevádzke

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) pomôže Slovensku financovať formou úverovej linky v hodnote 20 miliónov eur projekty zamerané na podporu udržateľnej energie. Firmy z oblasti priemyslu alebo stavebníctva budú môcť na takéto projekty čerpať úvery prostredníctvom Slovenskej sporiteľne. Informovalo o tom dnes Ministerstvo financií (MF) SR.

"Vysoko oceňujeme tento finančný nástroj, ktorý môže podporiť ekonomický rast na Slovensku prostredníctvom financovania projektov udržateľnej energie. Nadväzuje na predchádzajúce vynikajúce skúsenosti v tejto oblasti a je dôležitým prvkom v pokračujúcej spolupráci medzi SR a EBOR," zhodnotil v správe pre médiá štátny tajomník rezortu financií Vazil Hudák.

Úverová linka sa bude realizovať v rámci tretej fázy programu SlovSEFF III (Sustainable Enegry Finance Facility in Slovakia/Slovenský rámec pre financovanie udržateľnej energie). Ministerstvo financií predpokladá, že celkovo budú takto podporené takzvané zelené projekty až v sume 40 miliónov eur, pričom na tento účel má byť použitá aj časť zdrojov, ktoré Slovensko získalo z predaja emisií.

Cieľom programu je znižovať emisie skleníkových plynov na Slovensku podporou projektov zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov. Program tiež reflektuje vysoký dopyt po úspornejších energetických riešeniach zo strany malých a stredných podnikov a domácností. 

Program SlovSEFF funguje od roku 2007. Doposiaľ bolo takto na Slovensku podporených približne 700 investícií v celkovej hodnote vyše 190 miliónov eur. Predpokladá sa, že obe predošlé fázy programu SlovSEFF by mali dosiahnuť zníženie emisií CO2 približne o 115.000 ton ročne.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: