Stratégia & Financovanie | Financovanie

Návrh novely zákona o dlhopisoch

Ministerstvo financií chce start-upom uľahčiť emitovanie dlhopisov

Novým malým podnikom sa má znížiť administratívna záťaž pri vydávaní nových emisií dlhopisov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dlhopisoch, ktorú dnes poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Ako uviedol rezort financií v dôvodovej správe, zámerom novely zákona je podpora nových malých podnikov, takzvaných start-upov, v perspektívnych odvetviach podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, ako aj odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov. "Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa znižuje administratívna náročnosť vydávania nových emisií dlhopisov zrušením niektorých nadbytočných informačných povinností a navrhuje sa flexibilnejšia úprava emisných podmienok," priblížilo MF SR v návrhu zákona.

Súvisiaci článok: Možnosti financovania start-upov na Slovensku

V záujme posilnenia práv majiteľov dlhopisov rezort financií navrhol zaviesť do zákona zaužívané spôsoby spoločného presadzovania práv majiteľov dlhopisov prostredníctvom inštitútu schôdze majiteľov a spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov.

Po novom, ak emitent vydal viac ako jednu emisiu dlhopisov, môže zvolať schôdzu majiteľov ako spoločnú ku všetkým vydaným a nesplateným dlhopisom. Schôdza majiteľov dlhopisov bude môcť určiť spoločného zástupcu. Ten bude mať niekoľko právomocí. Napríklad bude môcť uplatňovať v mene všetkých majiteľov dlhopisov práva spojené s dlhopismi v rozsahu vymedzenom emisnými podmienkami, kontrolovať plnenie emisných podmienok dlhopisov, ale aj robiť v mene všetkých majiteľov dlhopisov ďalšie úkony alebo inak chrániť ich záujmy, a to spôsobom a v rozsahu určenom v rozhodnutí schôdze majiteľov. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2014.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: