Stratégia & Financovanie | Financovanie

Na rozvoj malého a stredného podnikania pôjde formou leasingu 175 mil. eur

ČSOB Leasing podporí malé a stredné podnikanie na Slovensku prostredníctvom ponuky európskych zdrojov, financovanie bude možné použiť takmer na všetky komodity

Spoločnosť ČSOB Leasing v spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB) a Európskou investičnou bankou (EIB) dá na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku finančné zdroje v objeme 175 mil. eur. Z týchto zdrojov je možné financovať takmer všetky komodity, a to nové aj použité stroje a zariadenia, nákladné automobily, ťahače, autobusy, návesy, prívesy, verejnú dopravnú techniku, zdravotnícku techniku, stavby, nehnuteľnosti, či úžitkové a osobné automobily. Informovala o tom firma ČSOB Leasing.

Financovanie EIB je určené pre segmenty malých a stredných podnikov do 249 zamestnancov a stredne veľké korporácie s počtom zamestnancov do 2 999. Akceptované odvetvia podnikania sú strojárenstvo, polygrafia, spracovanie plastov, spracovanie dreva, poľnohospodárstvo, chemický priemysel, doprava, stavebníctvo, služby. CEB financovanie je určené pre miestne úrady a ostatné podnikateľské subjekty bez obmedzenia s väčšinovým podielom štátu, ako aj podnikateľské subjekty v oblasti zdravotníctva. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: