Stratégia & Financovanie | Financovanie

Ľubomír Vážny predložil návrh nového informačného systému pre čerpanie eurofondov

Nový informačný systém ITMS2014+ má zefektívniť čerpanie fondov EÚ, znížiť administratívnu záťaž a urýchliť proces prípravy projektov

Návrh v týchto dňoch predložil podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD) na medzirezortné pripomienkovanie. Komunikácia medzi poskytovateľom a prijímateľom príspevku by mala byť plne elektronická od roku 2016.

V programovom období 2014 až 2020 bude informačný systém ITMS2014+ základným nástrojom pre sledovanie využívania finančnej podpory z fondov EÚ. "ITMS2014+ ako nástroj pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie relevantných informácií a dát predstavuje jeden z kľúčových nástrojov, ktorý výrazným spôsobom ovplyvní efektívnosť realizácie európskych štrukturálnych a investičných fondov pozitívnym smerom," konštatuje Vážny v návrhu.

V materiáli ďalej uvádza, že pre vytvorenie efektívneho systému na výmenu informácií a dát medzi prijímateľom, poskytovateľom a ďalšími orgánmi výlučne v elektronickej podobe je nevyhnutná integrácia ITMS2014+ s inými informačnými systémami verejnej správy. Výsledkom bude podľa neho nižšia administratívna a časová záťaž subjektov, zvýšenie konzistentnosti a validity dát.

"Rovnako na strane vlastníkov týchto dát dôjde k výraznej redukcii administratívnej a finančnej záťaže, keďže informácie, ktoré v súčasnosti musia poskytovať individuálne fyzickým a právnickým osobám, bude možné automatizovane vymieňať v rámci integrovaných informačných systémov verejnej správy," dodal podpredseda vlády pre investície.

Informačný systém bude slúžiť všetkým žiadateľom a prijímateľom, orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, ich rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ďalším subjektom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z eurofondov. Sprevádzkovať by sa mal do 31. decembra 2015.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: