Články

Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Od podpisu výhodnej zmluvy je k skutočnej úspore ďaleko

Z výhodnejších podmienok dohodnutých s dodávateľom sa do zisku premietne v priemere iba jedna štvrtina


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Potravinársky gigant použije na zníženie nákladov zero based budgeting

Mondeléz International, výrobca značiel Milka a LU, chce na radikálne zvýšenie prevádzkovej efektívnosti použiť prístup, ktorý úspešne použila private equity firma 3G Capital v spoločnostiach Burger King, Heinz a AB InBev


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (4)

Time-Driven Activity Based Costing (TDABC) umožňuje lepšie podchytiť rozdielnosti v nákladoch na vykonávané činnosti, preklenúť problémy súvisiace s jedným nákladovým faktorom, a identifikovať priestor pre úsporu a optimalizáciu kapacít


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (3)

Princíp ABC metódy s ilustračným príkladom


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (2)

ABC má zmysel iba vtedy, ak získané benefity prevážia náklady na implementáciu a prevádzkovanie, a ak je o jeho pridanej hodnote presvedčený manažment


Controlling & Finančná analýza | Finančná analýza

Keď nemôžete predať lístky, do divadla nechoďte

Náklady, ktoré boli preinvestované a nemožno ich vrátiť späť, treba pri rozhodovaní ignorovať. Pre rozhodovanie je relevantný iba budúci cashflow.


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Štruktúra nákladov a jej vplyv na výkonnosť firmy

Podiel fixných nákladov na tržbách ovplyvňuje dlhodobú finančnú výkonnosť spoločnosti. Medzi firmami v rámci toho istého odvetvia existujú veľké rozdiely vo výške režijných nákladov, čo vplýva na ich dlhodobú konkurencieschopnosť.


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Activity Based Costing (1)

Správna alokácia režijných nákladov môže radikálne zmeniť pohľad na ziskovosť jednotlivých produktov a zákazníkov a umožní vedeniu prijímať správne rozhodnutia


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Nástroje na optimalizáciu organizačnej štruktúry a osobných nákladov

Praktické metódy, ako zefektívniť organizačnú štruktúru a rozdelenie zodpovedností v rámci firmy


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Znižovanie nákladov: predtým, ako začnete

Pri projektoch, ktorých cieľom je zníženie nákladov, je základným predpokladom úspechu konsenzus zo strany najvyššieho vedenia týkajúci sa cieľov a rozsahu projektu, a jeho aktívna podpora.


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Ročné rozpočty – prekážka udržateľného znižovania nákladov?

Tradičný spôsob prípravy ročných rozpočtov – ktoré sú sami o sebe terčom veľkej kritiky – má v sebe zakomponovaný mechanizmus, ktorý podporuje neprimerané zvyšovanie nákladov


Controlling & Finančná analýza | Kalkulácie a cenotvorba

Používanie nákladových kalkulácií pri rozhodovaní a vyhodnocovaní ziskovosti

Pri prijímaní rozhodnutí o predaji a výrobe a pri vyhodnocovaní ziskovosti produktov, zákazníkov a celej firmy je potrebné rozlišovať medzi základnými metódami kalkulácie nákladov.


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Hľadáte úspory? Nezabudnite na režijné náklady.

Málo kontrolované nakupované položky rozptýlené po celej organizácii často skrývajú veľký priestor pre nákladové úspory


Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Tichý zabijak projektov

Rozširovanie prác nad dohodnutý rámec – vedomé aj nevedomé – je garantovaným spôsobom, ako prekročiť rozpočet a termín projektu.


Stratégia & Financovanie | Stratégia

Máte odvahu zredukovať produktové portfólio o 99%?

Optimalizácia produktového portfólia je jedným z prvých krokov, ktoré môžu viesť k zjednodušeniu procesov a výraznému zníženiu nákladov. Nie je to však také jednoduché, ako sa zdá.


Hľadať v článkoch