Controlling & Finančná analýza | Kontrola nákladov

Potravinársky gigant použije na zníženie nákladov zero based budgeting

Mondeléz International, výrobca značiel Milka a LU, chce na radikálne zvýšenie prevádzkovej efektívnosti použiť prístup, ktorý úspešne použila private equity firma 3G Capital v spoločnostiach Burger King, Heinz a AB InBev

Vedenie Mondeléz International si najalo poradenskú firmu Accenture, aby mu pomohla zrealizovať plán na zníženie nákladov v hodnote 3 mld. USD a zvýšenie prevádzkového zisku z 12% na 14% - 16%. Firma Accenture sa podieľala na znižovaní nákladov v spoločnostiach Heinz a AB InBev potom, ako ich prevzala brazílska private equity firma 3G Capital. Mondeléz už v rámci svojho ozdravného plánu v roku 2013 zatvoril, predal alebo zreštrukturalizoval 30 závodov a prepustil 3 000 zamestnancov.

3G Capital použil v týchto spoločnostiach tzv. metódu zero-based budgeting, ktorej podstatou je príprava nákladového rozpočtu od nuly namiesto toho, aby sa ako základ použila úroveň nákladov v predchádzajúcom období. Manažéri nákladových stredísk a divízií musia obhájiť každú jednu nákladovú položku a identifikovať iba tie náklady, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie strategických cieľov firmy. Firma tak alokuje zdroje do najdôležitejších oblastí a neprenáša nákladové neefektívnosti z jedného roka do druhého, ako je to pri tradičnom prístupe k plánovaniu.

Zero-based budgeting pomohol podľa Financial Times firme 3G Capital dosiahnuť pri zlúčení spoločností Interbrew a AmBew do InBev v roku 2004 a neskôr pri jeho zlúčení s Anheuser-Busch do AB InBev vyššie úspory, ako firmy pôvodne ohlásili. Ak zohľadníme fakt, že sa jedná o veľké spoločnosti a že viac ako polovica  projektov na znižovanie nákladov končí neúspešne, klobúk dole pred prácou 3G Capital.

Ako sa však Mark Clous, prezidenta Mondeléz North America vyjadril pre Financial Times, zero-based budgeting nie je o bezhlavom sekaní nákladov, ale o výbere správnych priorít a nasmerovaní obmedzených zdrojov tam, kde vytvoria najvyššiu hodnotu.

Viac o použití metódy zero-based budgeting môžete nájsť v článku Zero Based Budgeting: ako osekať režijné náklady

Nekompromisný dôraz na nákladovú efektívnosť

Spoločnosť Heinz, ktorú 3G Capital a Berkshire Hathaway kúpili iba minulý rok, už v rámci konsolidácie dodávateľského reťazca stihla zatvoriť tri fabriky v Severnej Amerike a prepustiť 2 000 zamestnancov. Oznámenie o zatvorení všetkých troch závodov prišlo iba dva mesiace po prevzatí, čo znamená, že do transakcie vstupovali noví majitelia s vopred pripraveným reštrukturalizačným plánom. Firma Heinz bola pritom na trhu považovaná za nákladovo vysoko efektívnu potom, ako prešla sériou znižovania nákladov v roku 2006.

Keď v roku 2010 kúpil 3G Capital reťazec rýchleho občerstvenia Burger King, Bernando Hees, CEO dosadený 3G Capital veľmi rýchlo prepustil polovicu z 1 200 zamestnancov pracujúcich v ústredí Burger Kingu. Ak zamestnanci potrebovali urobiť farebnú fotokópiu, museli dostať povolenie. Hees nakoniec znížil prevádzkové náklady Burger Kingu o 30%. Zisk spoločnosti v období reštrukturalzácie rástol napriek tomu, že firme klesali tržby.  

Ďalšie články o znižovaní nákladov:

Použité zdroje: Financial Times, wallstcheatsheet.com, WSJ, retaildetail.du 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: