Články

Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Kontroling pohľadávok – excelový nástroj na stiahnutie

Excelový súbor na sledovanie pohľadávok a platobnej disciplíny zákazníkov na agregovanej a individuálnej úrovni


Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Poistenie pohľadávok z obchodného styku

Ako funguje poistenie pohľadávok, v ktorých situáciách má význam, benefity, náklady a nevýhody


Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Pohľadávky 30 dní po splatnosti na Slovensku štandardom, dôvodom laxný prístup firiem

Taký je obraz platobnej disciplíny na Slovensku: 71% firiem sa pohľadávkami nezačne zaoberať skôr, ako 30 dní po splatnosti. Pritom s minimálnou námahou sa dajú z pohľadávok uvoľniť milióny eur.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie pohľadávok v spoločnosti Stock Plzeň-Božkov

Starostlivý výber zákazníkov, dôraz na platobné podmienky, kreditné riziko a kontinuálne sledovanie kvality pohľadávok umožňuje známemu českému výrobcovi liehovín pracovať s minimálnym kapitálom viazaným v pohľadávkach


Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riziko platobnej neschopnosti na vybraných exportných trhoch klesá

Kreditná poisťovacia spoločnosť Atradius druhý krát po sebe prehodnotila riziko platobnej neschopnosti v 12 európskych odvetviach smerom k lepšiemu


Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Štatistické modely pre vyhodnocovanie kreditného rizika

Pri vyhodnocovaní kreditného rizika u existujúcich odberateľov je nevyhnutné kontinuálne analyzovať ich historickú platobnú disciplínu


Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riziko platobnej neschopnosti 2013/2014: všade lepšie, okrem Európy

Index platobnej neschopnosti, ktorý odráža počet insolvencií a mieru kreditného rizika, sa od krízy v rokoch 2008-9 v Európe vyvíja zo všetkých globálnych regiónov zďaleka najhoršie. Firmy musia dôkladne zvažovať, komu poskytnú dodávateľský úver.


Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riziko platobnej neschopnosti v európskych krajinách klesá

Napriek tomu je stále veľa odvetví, v ktorých je riziko nadpriemerné alebo veľmi vysoké. Z najväčších obchodných partnerov Slovenska sú najmenej rizikové Nemecko a Česko, horšia situácia je v Poľsku, Rakúsku, Francúzsku a Maďarsku.


Treasury & Riadenie rizík | Fraud & Forensics

Čo s falošnou objednávkou, ktorú nevystavil skutočný zákazník

V dnešnej dobe nie je pre kriminálne skupiny problém vystaviť falošnú objednávku v mene skutočného zákazníka, prebrať tovar a zmiznúť.


Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Coface upozorňuje na zvýšené kreditné riziko v troch európskych odvetviach

Riziko platobnej neschopnosti sa v porovnaní s aprílom 2013 zvýšilo v chemickom, farmaceutickom a automobilovom odvetví


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Príbeh drobnej neuhradenej pohľadávky

Čo by ste urobili, ak odberateľ bez udania dôvodu uhradí iba 98% faktúry a zostane vám dlžný 8 EUR? Stojí za to sa namáhať?


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Áno pán Zákazník, zaplaťte, kedy vám to vyhovuje

Pri dohadovaní splátkového kalendára s odberateľom, ktorý mešká s úhradou, je dôležité mať neustálu kontrolu nad priebehom diskusie


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Kedy je ten správny moment na postúpenie pohľadávky inkasnej agentúre

V závislosti na interných zdrojoch a skúsenostiach s vymáhaním je ideálne pohľadávky postupovať najneskôr 2 – 3 mesiace po lehote splatnosti, v prípade podozrivých indikátorov zhoršenej platobnej schopnosti odberateľa aj skôr.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Ako vyhodnotiť efektívnosť inkasnej agentúry

Kvantitatívne a kvalitatívne kritériá, podľa ktorých je možné vyhodnocovať efektívnosť a pridanú hodnotu inkasných agentúr


Makro & Odvetvia | Odvetvia

Ekonomická situácia v českom strojárskom odvetví

Finančná situácia českých strojárskych podnikov je v porovnaní s ostatnými priemyselnými odvetviami relatívne dobrá, väčšie riziko predstavujú dodávatelia pre automobilový priemysel a stavebné odvetvie.


Hľadať v článkoch