Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Pohľadávky 30 dní po splatnosti na Slovensku štandardom, dôvodom laxný prístup firiem

Taký je obraz platobnej disciplíny na Slovensku: 71% firiem sa pohľadávkami nezačne zaoberať skôr, ako 30 dní po splatnosti. Pritom s minimálnou námahou sa dajú z pohľadávok uvoľniť milióny eur.

Podľa najnovšieho prieskumu kreditnej poisťovacej spoločnosti Atradius Payment Practices Barometer 2014 sa na prvý pohľad zdá, že slovenské firmy pristupujú k riadeniu rizika platobnej neschopnosti svojich odberateľov zodpovedne. Bližší pohľad na zistené údaje však odkrýva niekoľko dôvodov na znepokojenie.

Z 201 slovenských firiem sa takmer dve tretiny vyjadrili, že preverujú finančnú situáciu svojich odberateľov a 57% z nich využíva na zníženie kreditného rizika platbu v hotovosti. Tento podiel je podstatne vyšší, ako u ostatných krajín V4 a u firiem v západnej Európe.

Drvivá väčšina – 92% slovenských firiem posiela dlžníkom v omeškaní upomienky, čo je dvojnásobne viac, ako v západnej Európe. Naopak, využívanie agentúr pre správu a vymáhanie pohľadávok je na Slovensku oveľa menej rozšírené, ako vo zvyšku Európy.

Znepokojujúce je však zistenie, že 71% firiem si nerobí starosti, ak sú ich faktúry po splatnosti 30 dní, viac ako tretinu netrápia ani pohľadávky, ktoré sú po splatnosti 45 dní, a šokujúcich 22% firiem toleruje meškanie dlhšie ako 60 dní. Podčiarkuje to relatívne laxný prístup spoločností k riadeniu svojho pracovného kapitálu, ktorý odberateľov podporuje v politike neskorého platenia a ktorí často čakajú s platbou až do momentu, kým sa veriteľ neozve.

Firmy tak na trhu vytvárajú všeobecný úzus, že 30 dňové meškanie je normálne. Kupujúci môžu v 71% prípadov počítať s tým, že dodávateľ sa neozve skôr ak za 30 dní a s radosťou tak využívať bezplatné financovanie svojho podnikania.

Pritom z prieskumu vyplýva, že slovenské firmy v súčasnosti za najväčší problém považujú udržanie cashflow (49%), z poklesu dopytu si robí najväčšie starosti 36% a z nedostatkom bankového financovania iba 4% opýtaných firiem.  

Tento smutný fakt má však aj svoju svetlú stránku: ak si firmy dajú námahu, zdvihnú telefón a začnú systematicky upozorňovať zákazníkov na meškajúce platby, môžu z pohľadávok získať veľmi zaujímavé prostriedky. Rozmaznaní zákazníci sa možno zo začiatku budú čudovať, prečo im niekto volá, keď meškajú iba mesiac, ale v mnohých prípadoch sa systematickou správou faktúr po splatnosti doba omeškania výrazne skráti.

Súvisiaci článok: Riadenie pohľadávok v spoločnosti Stock Plzeň-Božkov

Ďalšie zaujímavé zistenia zo správy spoločnosti Atradius:

  • Priemerná dĺžka dodávateľského úveru predstavuje v krajinách V4 25 dní, z toho vo výrobných odvetviach 31 dní, v obchode  a distribúcii 26 dní a v službách 21 dní
  • Obchod a služby z kratšej lehoty splatnosti nedokážu benefitovať: priemerná doba obratu pohľadávok vo výrobe dosahuje 42 dní, v obchode a distribúcii 40 dní a v službách až 43 dní – o 20 dní viac, ako je zmluvná lehota splatnosti
  • Veľkú časť pohľadávok po splatnosti spôsobujú chyby a procesné nedostatky na strane samotných predávajúcich: meškanie platieb pre problémy s kvalitou na Slovensku uvádza 17% firiem, pre dodávky, ktoré nezodpovedajú zmluve alebo objednávke 12%, pre nesprávne údaje na faktúrach 11%, a 9% kvôli tomu, že faktúra bola zaslaná nesprávnej osobe

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: