Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riziko platobnej neschopnosti na vybraných exportných trhoch klesá

Kreditná poisťovacia spoločnosť Atradius druhý krát po sebe prehodnotila riziko platobnej neschopnosti v 12 európskych odvetviach smerom k lepšiemu

Stabilizácia ekonomickej situácie na starom kontinente sa postupne – ale stále selektívne vo vybraných krajinách a odvetviach - premieta do lepšej platobnej disciplíny. Kreditná poisťovacia spoločnosť Atradius podobne ako v decembri 2013 aj vo svojom marcovom trhovom monitore zlepšila hodnotenie rizika platobnej neschopnosti v 12 európskych odvetviach.  Na Slovensku zlepšila hodnotenie pre automobilové odvetvie a pre výrobu strojov a zariadení na 5-dieľnej stupnici z priemerného na dobré.

Medzi vysoko rizikovými zostávajú vo väčšine európskych krajín stavebníctvo a stavebné materiály (s výnimkou Nemecka, Rakúska a Švajčiarska), textilné odvetvie, a oceliarsky priemysel (s výnimkou Turecka, Ruska a Nemecka). Podobne v odvetví výroby a spracovania kovov a v papierenskom priemysle je vo väčšine krajín situácia zlá alebo kritická (hodnotenie 4 a 5 na 5-dielnej stupnici).

K najrizikovejším krajinám patria Belgicko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia, v ktorých je situácia zlá alebo kritická vo viacej ako polovici odvetví, ktoré Atradius hodnotí. Naopak, v krajinách V4 a v Nemecku je situácia priaznivejšia, ako je európsky priemer.

Spoločnosť Atradius v marci zatiaľ nepristúpila k prehodnoteniu kreditného rizika v Rusku, situáciu vo väčšine ruských odvetví hodnotí ako priemernú. Neurobila tak ani v iných európskych krajinách, ktorých medzinárodný obchod a investície sú viac prepojené na Rusko (napr. Nemecko či Poľsko).

Viac detailov spolu s komplexným zhodnotením situácie v odvetví spotrebného tovaru  vo vybraných krajinách nájdete v publikácii Atradius tu

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: