Články

Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Európski automobiloví subdodávatelia znížili od roku 2007 obrátku pracovného kapitálu o 15%

Ekonomická kríza prinútila výrobcov venovať viac pozornosti riadeniu pohľadávok, zásob a záväzkov a v priebehu šiestich rokov získali z pracovného kapitálu voľný cashflow v hodnote viac ako 10 mld. EUR


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Malé a stredné firmy viažu v pracovnom kapitáli viac prostriedkov

Doba obratu pracovného kapitálu malých a stredných firiem je v priemere o 26% vyššia, ako u veľkých spoločností


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Pracovný kapitál - viac než obyčajný projekt

Dosiahnuť optimálnu úroveň pracovného kapitálu je ťažké, ešte ťažšie ju úspory udržať


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie zásob: Vendor Managed Inventory

V niektorých prípadoch je pre celý dodávateľský reťazec výhodnejšie, ak odberatelia prenechajú riadenie a plánovanie svojich zásob na dodávateľov. Ako systém funguje, kedy je vhodné nad ním uvažovať, výhody a nevýhody.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie zásob: optimálna veľkosť objednávky a množstevné zľavy

Príklad, ako zohľadniť množstevné zľavy od dodávateľov vo výpočte optimálnej veľkosti objednávky


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Riadenie zásob: optimálna veľkosť objednávky (1)

Pri výpočte optimálnej veľkosti objednávky je najväčším problémom identifikovanie správnych vstupných dát


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Výpočet pohotovostnej úrovne zásob

Neadekvátna úroveň pohotovostných zásob vedie na jednej strane k výpadkom v dodávkach, na druhej strane k nadbytočnému viazaniu kapitálu v zásobách


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Najčastejšie chyby pri predlžovaní splatnosti dodávateľských faktúr

Predlžovanie doby obratu záväzkov patrí k často využívaným spôsobom optimalizácie cashflow. Ak sa však robí nesprávnym spôsobom, môže priniesť viac problémov ako úžitku.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Európske firmy majú obrovské rezervy v riadení pracovného kapitálu

Napriek zvýšenej snahe o optimalizáciu cashflow v čase recesie majú európske firmy uväznených 762 mld. EUR vo svojich pohľadávkach, zásobách a záväzkoch. Ich schopnosť konvertovať zisk na cashflow sa zhoršuje.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Optimalizácia doby obratu záväzkov

Optimalizácia a systematický prístup k riadeniu záväzkov z obchodného styku a platobných podmienok poskytuje veľký priestor pre predĺženie doby obratu záväzkov a zlepšene cashflow.


Stratégia & Financovanie | Financovanie

Reverzný faktoring ako možnosť financovania dodávateľského reťazca

Reverzný faktoring ako jedna z metód financovania dodávateľského reťazca (Supply Chain Financing – SCF) naberá v Európe na popularite, no stále čelí praktickým prekážkam.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Financovanie pracovného kapitálu

Domnienka, že pracovný kapitál je potrebné financovať z krátkodobých zdrojov, pretože sa jedná o financovanie krátkodobých aktív, nie je úplne správna a zvyšuje riziko v kapitálovej štruktúre firmy.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Optimalizácia pracovného kapitálu

Pracovný kapitál ponúka veľký priestor pre zlepšenie cashflow a likvidity firmy. Veľkú časť opatrení môže firma zrealizovať nezávisle od svojich obchodných partnerov.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Od výroby na objednávku k výrobe na sklad: paradoxné riešenie pre just in time dodávateľov

Just-in-time dodávatelia musia byť schopní flexibilne reagovať na objednávky, čo často vedie k problémom s plánovaním výroby a riadením zásob. Premyslenou zmenou riadenia výroby a zásob však môžu tieto problémy eliminovať.


Controlling & Finančná analýza | Pracovný kapitál

Ako znížiť zásoby diferencovaním úrovne dodávateľského servisu

Kategorizáciou zákazníkov podľa ich ziskovosti a následným prispôsobením úrovne dodávateľského servisu je možné optimalizovať výšku zásob.


Hľadať v článkoch