IT & systémy | IT stratégia

Používanie súkromných počítačov a mobilov na firemné účely

BYOD programy sú dnes jedným z najväčších IT trendov. Firmám môžu priniesť merateľné úspory a pomôcť zvýšiť spokojnosť zamestnancov. Prinášajú však nové riziká v oblasti IT bezpečnosti a zvýšené nároky na interný servisu zo strany IT oddelenia.

Používanie súkromných zariadení na pracovné účely - počítačov, mobilov a smartfónov („BYOD“ – Bring Your Own Device) - je momentálne jedným z najväčších trendov v podnikovej IT oblasti. Benefitujú z neho firmy - nižšími investíciami do hardvéru, ako aj zamestnanci, ktorí môžu na prácu používať vlastné zariadenia, ktoré poznajú. 

Uplatnenie BYOD má však svoje obmedzenia a riziká. Ak uvažujete o využití BYOD, alebo ste ho už začali využívať, prehodnoťte predovšetkým nasledovné potenciálne problémy:

  • bezpečnosť - nekontrolované využívanie vlastných zariadení a prístup k firemným dátam výrazne zvyšuje riziko úniku citlivých dát alebo prieniku vírusov a škodlivých softvérov do systému spoločnosti
  • náklady na údržbu a servis - na jednej strane vám BYOD umožňuje ušetriť počiatočnú investíciu, na druhej strane musí IT oddelenie poskytovať servis pre rôzne druhy hardvéru a softvéru


BYOD v používaní PC

Programy BYOD sú zatiaľ oveľa viac rozšírené v používaní mobilných zariadení, ako v používaní PC. Podľa štúdie spoločnosti Deloitte TMT 2013 Predictions je na to niekoľko dôvodov.  

Hoci používanie súkromných počítačov firme šetrí počiatočné investície a prináša spokojnejších zamestnancov, ktorí môžu pracovať na svojich vlastných zariadeniach alebo z domu, pre firmu to znamená komplikovanejší servis potrebný pre rôzne typy hardvéru a softvéru. Podľa prieskumu Cisco z roku 2012 sa iba 14% nákladov spojených s BYOD týka hardvéru, zvyšok predstavujú práve náklady na servis a obsluhu zo strany IT oddelenia. 

Používanie vlastných PC, na ktoré firma zamestnancom prispieva pri kúpe zariadenia, môže tiež narážať na potrebu zdaňovania zamestnaneckých výhod. BYOD zároveň prináša vysoké bezpečnostné riziká, pokiaľ súkromné počítače nie sú dostatočne zabezpečené a nie sú určené jasné pravidlá pre prístup k podnikovým dátam.

Kompromisom môže byť podľa Deloitte riešenie, pri ktorom síce firma dovolí používanie súkromných počítačov, nebude však zamestnancom prispievať na ich zakúpenie, nebude zabezpečovať plnohodnotný servis ani upgrade softvéru a hardvéru. Umožní im iba používanie firemného mailu a nainštalovanie firemných aplikácií nevyhnutných k vykonávaniu práce. Napriek tomu treba mať na pamäti otázku ukladania citlivých firemných dát na súkromnom počítači a súvisiace možné problémy pri odchode zamestnanca z firmy.

Podľa už spomínaného prieskumu Cisco z roku 2012 môže používanie vlastných prístrojov priniesť ročné úspory až niekoľko sto eur na jedného zamestnanca. Podľa Cisco bude v roku 2014 jeden zamestnanec využívať v priemere 3,3 pripojených zariadení, a práve BYOD programy majú veľký potenciál znížiť investičné výdavky a zvýšiť spokojnosť zamestnancov a tak ich produktivitu. 

Podľa Cisco až 95% IT spoločností povoľuje zamestnancom používanie vlastných zariadení, ale pri rôznej úrovni podpory zo strany IT oddelenia – len 36% poskytuje zamestnancom na ich prístrojoch plnohodnotný servis.


BYOD programy pre mobilné zariadenia

Programy na používanie mobilov sú rozšírenejšie a populárnejšie kvôli tomu, že pri mobiloch niektoré problémy spomínané vyššie odpadajú, ako aj z dôvodu väčšieho záujmu zamestnancov používať svoje vlastné mobily či smartfóny. 

Uplatnenie BYOD pri mobilných zariadeniach však prináša rovnako veľké bezpečnostné riziká, ako pri osobných počítačoch. Firmy sa proti tomu chránia tak, že na súkromných mobiloch umožňujú zamestnancom používať iba niektoré aplikácie: podľa prieskumu Blue Coat Mobility Study z novembra 2012 83% firiem umožňuje používanie firemného e-mailu a 56% používanie instant messaging, ale iba 31% umožňuje prístup do ERP systému, a ešte menej je rozšírené používanie iných mobilných aplikácií (CRM a podobne) na súkromných zariadeniach. 

Napriek tomu je trend BYOD v používaní mobilov nezastaviteľný a firmy budú musieť nájsť riešenia, ako problémy bezpečnosti vyriešiť.

Užitočný článok o praktických prípadoch narušenia bezpečnosti v súvislosti s používaním BYOD nájdete v článku na stránke CIO.com.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: