IT & systémy | IT stratégia

IT trendy v roku 2013

Prečítajte si, aké príležitosti v rozvoji a riadení firiem prinášajú aktuálne a prichádzajúce globálne IT trendy

V januári 2013 uverejnil Deloitte jednu zo svojich pravidelných štúdií „Tech Trends 2013: Elements of Postdigital“. Hoci nie všetky myšlienky sú využiteľné pre každého, materiál predstavuje inšpiratívne čítanie pre moderných manažérov o 10 technologických novinkách a IT trendoch, ktoré podľa Deloitte zmenia trhové prostredie a zaužívané spôsoby riadenia firiem.  


Nová rola IT manažéra 

Štúdia napríklad hovorí, ako posunúť CIO (manažér IT) a IT oddelenie od ich tradičnej pasívnej úlohy „zabezpečiť, aby IT infraštruktúra umožňovala firme fungovať“ k viac proaktívnemu a inovatívnemu riadeniu, ktoré firme pomáha otvárať nové rastové príležitosti. Ilustruje to na príklade siete reštaurácií Red Robin, v ktorej CIO inicioval projekty vernostných programov postavených na analýze zákazníckych dát, zaviedol využívanie tabletov pri riadení kapacít a rezervácií v reštauráciách, a využívanie interných sociálnych sietí pre zber dôležitých informácií o zákazníckych preferenciách a trhovom správaní od zamestnancov.


Nové uplatnenia mobilných technológií

Mobilná revolúcia posúva využitie mobilných technológií ďaleko za bežné smartfóny a tablety. Medicínska firmy New Media Medicine vyvinula mobilnú aplikáciu ovládanú hlasom a dotykmi na displeji, pomocou ktorej chronicky chorí pacienti zdieľajú informácie o svojom  zdravotnom stave so svojím lekárom a sami majú prístup k svojim lekárskym záznamom , a môžu si tak po konzultácii s doktorom sami korigovať liečbu.


Využitie sociálnych sietí v marketingu a vývoji produktov

Spoločnosť Barclaycard využila trendovú vlnu sociálnych sietí na vytvorenie online platformy pre majiteľov svojej platobnej karty Ring. Služba umožňuje zákazníkom hlasovať, aké ďalšie funkcionality by chceli ku karte pridať a čo by chceli na jej fungovaní zmeniť. Na sieti spoločnosť zákazníkom sprístupňuje informácie o ziskovosti karty Ring a nabáda ich, aby firme poskytovali tipy, ako ziskovosť ďalej zvýšiť. Zákazníci, ktorí sa najviac zapájajú, sú odmeňovaní  rozdeľovaním časti zisku, ktorý karta zarobí. Barclaycard využitím tejto sociálnej siete znížila počet zákazníckych sťažností o polovicu, zvýšila vernosť zákazníkov o 25% a získala vyše 50 nápadov, ako kartu vylepšiť.


Ďalej sa v štúdii dočítate o potenciáli štandardu internetového protokolu IPv6, o nekonečných možnostiach, ako lepšie využívať elektronické dáta nahromadené na vašich serveroch a ich analýzou identifikovať nové trhové príležitostí, alebo o tom, ako využiť prirodzenú súťaživosť ľudí na zlepšenie firemných procesov a motivácie.


Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: