Treasury & Riadenie rizík | Treasury

Prechodom na renminbi môžu európski dovozcovia z Číny ušetriť 3% až 5%

Podiel platieb v renminbi v medzinárodnom obchode prudko rastie. Dovozcovia z Číny môžu prechodom na platby v čínskej mene podstatne ušetriť.

Obrat zahraničného obchodu Slovenska s Čínou dosahuje takmer 6 mld. EUR a čínske dovozy predstavujú 6% z celkového dovozu našej krajiny. Nezanedbateľné nie sú ani obchodné príležitosti slovenských firiem v Číne – od vývozu investičných celkov po participáciu na rôznych infraštruktúrnych projektoch. Nahradenie dolára čínskou menou v platobnom styku s čínskymi firmami môže najmä dovozcom priniesť nezanedbateľné úspory v nákladoch.


Význam renminbi v medzinárodnom platobnom styku prudko rastie

Firmy obchodujúce s Čínou, ako aj banky by mali pozorne sledovať zrýchľujúci sa proces liberalizácie čínskej meny a snažiť sa z neho maximálne vyťažiť. Medzinárodne platby v renminbi sa v januári 2013 zvýšili medziročne o 171% a predbehli ruský rubeľ ako aj dánsku korunu. Podľa HSBC bude v roku 2015 tretina medzinárodného obchodu s Čínou realizovaná v RMB (oproti 12% dnes). Počet bánk, ktoré obchodujú v RMB, vzrástol z 900 v júni 2011 na dnešných 10,000.

Hoci renminbi má ešte pomerne ďaleko od dosiahnutia statusu plne konvertibilnej svetovej meny, mnohí ekonómovia sa zhodujú, že v najbližšom desaťročí sa čínska mena pridá k ostatným globálnym rezervným menám ako je dolár, jen a euro. Súvisí to s významnou úlohou, ktorú vo svetovom zahraničnom obchode zohráva Čína.


Čína už umožňuje platobný styk v renminbi

Historicky sa väčšina zahraničného obchodu s Čínou realizovala v USD. Čínsky renminbi je aj oficiálne naviazaný na dolár a čínska národná banka udržuje jeho kurz stanovenom pásme +/- 1% (viď graf nižšie).

V roku 2012 čínske úrady povolili čínskym firmám prijímať platby za export a platiť zahraničným dodávateľom v renminbi. Hoci paradoxne o tejto možnosti dosiaľ nevedia ani mnohé čínske firmy, Alfred Nader, vice prezident Western Union Business Solutions vyzýval na konferencii 2012 Global Payment Strategies zahraničné firmy, aby aktívne hľadali možnosti, ako nahradiť v obchodnom styku americký dolár čínskym renminbi, a aby túto možnosť ponúkali svojim čínskym obchodným partnerom.

Prechod na používanie RMB v obchodnom styku môže zvýšiť konkurencieschopnosť európskych firiem v obchodných vzťahoch s čínskymi partnermi. Dovozcovia by mohli na nákupných cenách ušetriť 3%až 5%.. 

Mnohí čínski exportéri fakturujúci v USD totižto do svojich cien zvyknú zakomponovať určitú prirážku ako „vankúš“ na ochranu pred kurzovými stratami a do ceny zahŕňajú aj administratívne poplatky súvisiace so zámenou inkasovaných dolárov na domácu menu. Táto prirážka je podľa štúdie Western Union okolo 3%, podľa štúdie Deutsche Bank až 5%. 

Okrem toho platenie v RMB rozširuje možnosti obchodovania na väčší počet čínskych firiem, a pri obchodovaní s viacerými partnermi bude možné konsolidované cashflow v RMB efektívnejšie zaisťovať proti kurzovému riziku pomocou termínovaných menových obchodov.

V októbri 2012 na možnosť platenia priamo v RMB upozorňovala aj samotná čínska národná banka.

                                Zdroj: www.oanda.com


Na renminbi už prechádzajú viaceré globálne firmy.V septembri 2012 švédska Ikea ohlásila, že bude svojim čínskym dodávateľom platiť v renminbi. Ikea nakupuje až 20% vstupov z Číny,a prechod na renminbi jej umožní lepšie pochopiť nákladovú štruktúru čínskych obchodných partnerov a sprehľadní finančné toky. V roku 2011 prešiel na platby v renminbi aj dodávateľ telekomunikačných riešení Ericsson.

Na Slovensku už umožňujú platby v renminbi viaceré banky.


Viacej sa dočítate v týchto článkoch:

ACT – Rise of the Renminbi

AFP – Best practices: Pay Chinese suppliers in RMB to save USD

AFP – Should your treasury team make payments in Chinese renminbi?

Oanda – Trading CNY in London? Calls for BoE to support Yuan Trade

AFP - Best practices: Achieving savings through RMB payments

gtnews - Is now time for corporations to invoice in RMBTento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: