Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

5.10.2014

EU bude regulovať mimoburzové úrokové deriváty

(Europe reveals post-crisis swaps rules)

Európska agentúra pre cenné papiere a trhy publikovala pravidlá pre mimoburzové obchodovanie s úrokovými swapmi, ktoré bude potrebné realizovať cez clearingové domy.

Článok

Financial Times

Treasury & Riadenie rizík

Treasury

AJ

Obmedzený