Monitoring & Zdroje

Vážení užívatelia, od apríla 2015 bola zrušená bezplatná služba denného ekonomického monitoringu. Zasielanie noviniek zo sekcie Daňových aktualít formou newslettera zostáva zachované.

Dátum Popis Typ Zdroj Oblasť Podoblasť Jazyk Prístup

5.11.2014

Zmeny v reportovaní EMIR k 1. decembru 2014

(EMIR Reporting – Compulsory 1 December amendments)

V reportovaní derivátových obchodov podľa EMIR má dôjsť k zmenám v 30 položkách výkazu.

Článok

Association of Corporate Treasurers

Treasury & Riadenie rizík

Treasury

AJ

Voľný