Treasury & Riadenie rizík | Supply chain

BuyIn: spoločný nákup prinesie rivalom miliardové úspory

Spoločný podnik operátorov Deutsche Telekom a Orange pre nákup a obstarávanie poukazuje na rastúci trend spájania konkurentov a hľadania spoločných úspor

Extrémna konkurencia a vysoká investičná náročnosť európskeho telekomunikačného trhu núti tradičných rivalov spájať svoje sily a hľadať priestor pre zvýšenie prevádzkovej efektívnosti. V roku 2011 založili operátori Deutsche Telekom (DT) a Orange spoločný podnik BuyIn, ktorý zastrešuje nákup technológií, koncových zariadení a vybraných služieb pre obe spoločnosti.

DT a Orange tak jednej strane nemilosrdne súperia o trhový podiel, na druhej strane sa dokázali dohodnúť na spoločnej investícii a spolupráci v strategicky významnej oblasti, akou je nákup a obstarávanie.

Obaja operátori majú v BuyIn 50% podiel. BuyIn nakupuje sieťovú infraštruktúru, telefónne zariadenia pre zákazníkov a množstvo služieb v celkovom ročnom objeme 13 mld. EUR. Hlavné benefity spoločného podniku pre akcionárov spočívajú v:

  • Nakupovaní od najlacnejšieho dodávateľa. Jedná sa o synergiu, z ktorej typicky benefitujú podniky pri zlúčení / akvizícii, keď jeden partner nakupuje ten istý produkt alebo službu lacnejšie ako druhý a následne obaja presmerujú svoj nákup k výhodnejšiemu zdroju.
  • Vytvorení väčšieho objemu nákupu a vo využívaní vyšších objemových zliav.
  • Harmonizácii nákupných požiadaviek pre všetky divízie a prevádzky oboch partnerov.
  • Dodávatelia môžu benefitovať z unifikácie technológií, zariadení a služieb a znížiť svoje jednotkové náklady.

Pri založení spoločného podniku očakával Orange ročné úspory vo výške 900 mil. EUR a DT 400 mil. EUR, dosiahnuť by ich mali v roku 2015. Jedná sa o úspory v oblasti kapitálových investícií ako aj prevádzkových nákladov.

Volker Pyrtek, generálny riaditeľ BuyInu, zhodnotil fungovanie spoločného podniku v rozhovore pre KPMG v roku 2013 pozitívne. BuyIn považuje za príklad, kedy môže funkcia nákupu výrazne prispieť k transformácii celého podniku. Za najväčšiu výzvu považuje komplexnosť a byrokraciu: obaja akcionári BuyInu sa do jeho riadiacej štruktúry a procesov snažili zakomponovať svoje zabehané postupy a Pyrtek musel hľadať spôsob, ako udržať aktivity BuyInu čo najjednoduchšie a najefektívnejšie. Zároveň priznáva, že obaja partneri pri zakladaní spoločného podniku podcenili časovú náročnosť projektu a zosúladenie rozdielnych pracovných kultúr – čo je nakoniec problém typický pre každý joint venture.

Vytvorenie úspešného spoločného podniku (SP) nie je jednoduché, o to viac, ako ho zakladajú úhlavní konkurenti. Podľa McKinsey 40% - 60% spoločných podnikov nikdy nedosiahne plánovanú úroveň výkonnosti alebo sa skončia vysloveným neúspechom. Najčastejšou príčinou sú menej hmatateľné problémy súvisiace s plánovaním a projektovým riadením. Vytvorenie spoločného podniku často podlieha časovému tlaku zo strany vedenia či majiteľov a partneri prehliadnu alebo podcenia zdanlivo bežné prevádzkové problémy. Firmy najčastejšie zanedbávajú tie najdôležitejšie fázy vytvárania spoločného podniku – prvotnú komerčnú analýzu projektu a nastavenie prevádzkového modelu a štruktúry SP.  

Súvisiaci článok: Najpodceňovaňejšie aspekty joint-venture projektov

Podľa McKinsey sú kľúčové faktory pre vytvorenie úspešného spoločného podniku:

  • jednoznačne zadefinovaný komerčný zmysel a benefity projektu
  • výber vhodného partnera
  • vyvážená pozícia oboch partnerov v SP
  • vopred premyslený a dohodnutý spôsob ukončenia SP
  • jednoznačne zadefinované rozhodovacie a kontrolné právomoci a delenie benefitov, ktoré SP prináša.

DT a Orange zriadili  spoločnú prevádzkovú komisiu a dozornú radu, ktorá sa stretáva na polročnej báze a vyhodnocuje fungovanie spoločného podniku, a v BuyIne pravidelne realizujú spoločný interný audit. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: