Stratégia & Financovanie | Inovácie

Najinovatívnejšie firmy roku 2014

Rebríček najinovatívnejších firiem na svete založený na názoroch 1 500 top manažérov z celého sveta

Spoločnosť Boston Consulting Group (BCG) uverejnila v poradí už desiaty rebríček najinovatívnejších firiem na svete The Most Innovative Companies 2014. Je založený na prieskume medzi 1 500 top manažérmi organizácií na celom svete. Ich názory predstavujú 80% váhy pre určenie výsledného poradia, zvyšných 20% určuje ROI (v podobe návratnosti investície pre investorov – total shareholder return), rast tržieb a rast ziskovej marže za posledné tri roky.

Dôvod, pre ktorý sú inovácie v centre pozornosti, je jednoduchý – tri štvrti respondentov ich považuje za spôsob, ako na trhu preraziť a získať konkurenčnú výhodu.

Najväčšie zastúpenie v TOP 50 majú technologické a telekomunikačné firmy (21), ktoré obsadili aj prvých päť pozícií. Nasledované sú firmami zo spotrebiteľských odvetví (10). Na čele rebríčka je už desiaty rok za sebou Apple. Do rebríčka sa tento rok dostali iba tri nové spoločnosti – Xiaomi Technology, Hitachi a Salesforce.com. Tesla, Fiat, Cisco a Siemens sa v porovnaní s rokom 2013 posunuli nahor o viac ako 10 priečok.

Za pozornosť tiež stojí fakt, že v rebríčku sa nachádzajú aj viaceré čínske spoločnosti (Lenovo, Xiaomi, Tencent, Huawei). Čínske firmy sa stávajú vážnou konkurenciou spoločnostiam z vyspelých trhov, a v investíciách do inovácií ich podporuje aj vládny program. Viď tiež články Čínske firmy, ktoré budú za pár rokov valcovať Európu, Čínske strojárske firmy dobíjajú svet, berú podiel Európe a Čína je tretím najväčším zahraničným investorom na svete.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenali najväčší prepad v inovačnom zápolení firmy z automobilového odvetvia, a to dokonca aj v prémiových segmentoch, čo potvrdzujú aj odpovede respondentov – pre 64% respondentov z tohto odvetvia síce predstavujú inovácie jednu z troch top strategických priorít (vlani 84%) a 62% plánuje investície do R&D zvýšiť (vlani 71 %),  ale čoraz väčší dôraz začínajú klásť na kontrolu nákladov (viď aj Carmarkers slowing on innovation). Vlani bolo v rebríčku TOP 50 spolu 14 firiem z automotive, tento rok už iba 9.

BCG sa v tohtoročnom prieskume zameral na charakteristiky, ktoré odlišujú radikálnych inovátorov (prelomové inovácie, úplne nové produkty) od inkrementálnych inovátorov (vylepšenia a nové aplikácie existujúcich produktov apod.). Možno prekvapujúco iba 13 % spoločností zastúpených v prieskume má skutočné ambície o prerazenie s prelomovým produktom. To potvrdzuje fakt, že úspešný prienik s radikálnou inováciou je náročný a vyžaduje si odlišnú mentalitu a podnikovú kultúru. Napriek tomu smeruje v priemere 60 % R&D investícií do vývoja radikálnych inovácií a pokročilých technológií.

Najúspešnejších radikálnych inovátorov podľa BCG odlišujú od ostatných najmä tri charakteristiky:

  • Pre získavanie nových nápadov využívajú širšie zdroje, vrátane aktívneho zapojenia zákazníkov (napr. cez špecializované webové portály) a dodávateľov cez analýzu zákazníckych sťažností, akvizície konkurentov, až po využívanie sociálnych sietí a analýzy veľkých dát.
  • Uvedomujú si, že pre úspešné produktové inovácie je niekedy potrebné inovovať časť alebo celý podnikateľský model – napríklad B2B firmy sa snažia transformovať z dodávateľov produktov na dodávateľov služieb a komplexných riešení, čo im poskytuje širší priestor na diferenciáciu  – viď úspech brazílskej spoločnosti Cemex.
  • Aktívne budovanie podnikovej kultúry, ktorá podporuje a odmeňuje inovatívnosť a nové nápady. To začína na vrchu organizácie top manažmentom, ktorý zaraďuje inovácie medzi absolútne podnikové priority, cez formálne vybudované procesy umožňujúce podchytenie a rozvoj nových nápadov, až po motiváciu (nielen finančná motivácia, ale aj osobná prestíž zamestnancov, ktorí s nápadmi prichádzajú a pracujú na inovačných projektoch). Ak sa nový nápad ukáže ako neperspektívny, nepovažujú to za neúspech, majú však vybudovaní účinný systém, ako tieto nápady odhaliť včas a vyhnúť sa zbytočným investíciám.

Súvisiaci článok: 72% inovácií nikdy nedosiahne plánovaný zisk

Úspešní radikálni inovátori generujú v priemere 30% tržieb z inovácií, ktoré zaviedli na trh v priebehu posledných troch rokov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s ostatnými organizáciami. Dve tretiny radikálnych inovátorov kontroluje inovačnú činnosť a vývoj produktov tým, že ich priebeh zastrešujú špeciálne dedikované tímy, ktoré inovatívnym projektom zabezpečujú potrebné zdroje a podporu a zároveň včas selektujú úspešné nápady od neúspešných. V menších firmách môže túto úlohu sponzora spĺňať jeden z predstaviteľov top manažmentu.

Podľa BCG je jedným z prekvapení zistenie, že firmy sa na najnovšie technologické megatrendy – big data a mobilné technológie – v procese inovácií spoliehajú v oveľa menšej miere, ako by mohli, a ako by mali. Napríklad respondenti zo softvérových firiem sú jediným odvetvím, pre ktoré hrá analýza veľkých dát v inovačnom procese významnú úlohu. Firmy z ostatných odvetví o využívaní big data zatiaľ viac hovoria, ako ich skutočne aplikujú v praxi. Aj v tomto sa radikálni inovátori odlišujú od statných – dve tretiny týchto podnikov pravidelne generujú nové nápady z analýzy dát na sociálnych sieťach a iných big data zdrojov.  

BCG sa v prieskume respondentov pýtala aj na mladé inovatívne spoločnosti, ktoré majú najväčší potenciál zaradiť sa v blízkej dobe medzi TOP 50 (nazýva ich „Up-and-Coming“). Spomedzi tohtoročnej desiatky sa na minuloročnom zozname nachádzali WhatsApp, Square, Rakuten a Xiaomi.

V ďalšom článku prinesieme zistenia BCG, ktoré popisujú, čím sa najúspešnejší inovátori odlišujú od ostatných. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: