IT & systémy | Mobilné technológie

Na boom v bezkontaktných mobilných platbách si ešte musíme počkať

Je však len otázkou času, kedy si spotrebitelia „mobilnú peňaženku“ obľúbia a začnú ju častejšie používať.

Mobilné platby vo Veľkej Británii

Spoločnosť ICM Reserach uskutočnila na konci roku 2012 prieskum na vzorke 2,000 obyvateľov Veľkej Británie o spotrebiteľskom využívaní bezkontaktných mobilných platieb.

Podľa záverov prieskumu nemožno očakávať, že v roku 2013 dôjde vo Veľkej Británii k veľkému boomu mobilných platieb. Napriek tomu však prieskum potvrdil záujem spotrebiteľov o tento druh platieb, a možno očakávať, že rýchlejší rozmach zažije v najbližších rokoch.

Mobilné platby využíva vo Veľkej Británii iba 8% spotrebiteľov. Za hlavné bariéry rýchlejšieho rozširovania bezkontaktných platieb prieskum označil nízku penetráciu terminálov v obchodoch umožňujúcu tento typ platby, ako aj nízku penetráciu mobilov s integrovanou technológiou NFC (Near Field Communication).

Ďalšou prekážkou sú obavy z bezpečnostných rizík pri takýchto platbách. Spotrebitelia by radi prešli na platby mobilmi, ak by napríklad banky a mobilní operátori poskytovali garancie za vzniknuté škody, ak by boli transakcie chránené PIN kódom, alebo ak by boli na platby nastavené denné limity.

V prieskume však celkovo 36% respondentov vyjadrilo záujem o platenie prostredníctvom mobilu, a to najmä mladší ľudia: polovica 18 – 34 ročných by chcela platiť mobilom. S príchodom nových generácií smartfónov s integrovanou NFC technológiou a väčším rozšírením platobných terminálov v maloobchode je teda predpoklad, že mobilné platby sa stanú populárnejšie.


Mobilné platby na Slovensku

Na Slovensku platby pomocou smartfónov podporujúcich NFC technológiu zaviedli v januári 2013 napríklad O2 a Tatra banka. V O2 SIM karte je integrovaná platobná karta banky, ktorá umožňuje zaplatiť na bezkontaktnom platobnom termináli. Bez­kon­tak­tná plat­ba je mož­ná v li­mi­te do 20 eur bez zadania PIN kódu, s PIN kódom bez obmedzenia. 

Podľa prieskumu GfK z minulého roka by takmer štvrtina majiteľov mobilných telefónov na Slovensku v nasledujúcich 12 mesiacoch mala záujem začať využívať bezkontaktné platby cez mobilný telefón, ak by im to ich banka bezplatne ponúkla a mobilný telefón umožňoval. Dnes pred­sta­vu­jú mo­bil­né plat­by 1 % z cel­ko­vých tran­sak­cií, pričom na Slovensku je prie­mer­ná vý­ška jednej plat­by 8,5 eura. Na Slovensku bolo v januári 2013 rozmiestnených 7,000 platobných terminálov umožňujúcich bezkontaktnú platbu vo viac ako 4,600 prevádzkach na Slovensku, čo predstavuje 30% všetkých terminálov.

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: