Makro & Odvetvia | Svet

Výrobné náklady vo východnej Európe na úrovni USA

Rast miezd a cien energií, pomaly rastúca produktivita práce a posilnenie domácich mien obrali za posledné desaťročie viaceré obľúbené výrobné destinácie o ich nákladovú výhodu

Výrobné náklady a konkurencieschopnosť exportne orientovaných ekonomík na svete zaznamenali za posledné desaťročie radikálne posuny. Od roku 2004 sa výrobné náklady v Poľsku, Česku, Rusku, Číne a Brazílii zvýšili na úroveň nákladov v USA. V západnej Európe je najviac konkurencieschopná Veľká Británia. Čína je dnes drahšia ako Mexiko.

Vyplýva to z novej štúdie spoločnosti Boston Consulting Group (BCG). BCG vytvorila a porovnala index výrobných nákladov v 25 najväčších exportne orientovaných krajinách. Do indexu zaradila zmeny vo vývoji štyroch kľúčových faktorov - výšku miezd, produktivitu, ceny energií a vývoj menových kurzov.

Z porovnania vyplýva, že niektoré krajiny, ktoré pred 10 rokmi patrili medzi najobľúbenejšie výrobné destinácie, stratili veľkú časť svojej konkurenčnej výhody, a USA naopak svoju nákladovú konkurencieschopnosť v porovnaní s väčšinou ostatných regiónov prehĺbila.

Viaceré štáty západnej Európy nestačili od roku 2004 držať krok s americkými konkurentmi: výrobné náklady v Taliansku a Švajčiarsku vzrástli v porovnaní s USA o 10% rýchlejšie, vo Francúzsku o 9%, vo Švédsku o 7% a v Belgicku o 6%. Hlavným dôvodom je pokles cien energií na severoamerickom kontinente a pomalší rast produktivity práce.  

Konkurencieschopnosť piatich ekonomík, ktoré boli donedávna považované za nízko nákladové destinácie – Poľsko, Česká republika, Rusko, Čína a Brazília – sa za posledné desaťročie výrazne prepadla kvôli rýchlo rastúcim osobným nákladom, pomalému rastu produktivity, nepriaznivému vývoju menových kurzov a rastu nákladov na energie.  Výrobné náklady v Číne sú dnes iba o 5% nižšie, a Brazília je dokonca drahšia, ako USA.

Najmenej konkurencieschopná spomedzi 25 porovnávaných ekonomík je Austrália – výrobné náklady má o 30% vyššie ako USA.

Nákladovú konkurencieschopnosť si naopak udržiava India a Indonézia vďaka oslabeniu lokálnych mien a rastu produktivity, ktoré vykompenzovali rast miezd. Zo západnej Európy drží krok s USA iba Veľká Británia a Holandsko – vďaka kontinuálnemu rastu v produktivite.

Prieskum potvrdzuje, že dvoj- až trojnásobne nižšie ceny energií, flexibilnejší trh práce, efektívna konkurzná legislatíva, nižšia miera byrokracie a vládnych intervencií na voľnom trhu a investície do technológií a produktivity posúvajú USA ďaleko pred krajiny Európskej únie.  Európe neprospieva ani silný kurz eura voči doláru - podľa Standard & Poor's je jeho rovnovážna úroveň počítaná na základe parity kúpnej sily okolo 1,18 USD/EUR - o 17% viac, ako aktuálny menový kurz. 

Slovenské podniky nemôžu ovplyvniť výšku cien energií, kurz eura a vo veľkej miere ani výšku miezd. Mzdy sú na Slovensku dvoj- až trojnásobne vyššie ako v Rumunsku a Bulharsku. Pozitívom je, že veľká časť slovenského priemyslu je naviazaná na výkonnosť nemeckej ekonomiky, ktorá je svetlým bodom na mape EÚ, hoci aj tam niektoré tradičné odvetvia, ako strojárstvo, strácajú pôdu pod nohami. Ak chcú slovenské firmy zostať dlhodobo konkurencieschopné, musia zabudnúť na výhodu relatívne nižších miezd, a investovať do produktivity a inovácií,  znižovať energetickú náročnosť výroby, posilniť svoju diferenciáciu na trhu, hľadať neobsadené alebo špecializované miesta na trhu alebo diverzifikovať predaj smerom od stagnujúcej EÚ na rýchlo rastúce regióny vo svete. 

Tento článok sa páči

2

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: