Treasury & Riadenie rizík | Riadenie rizík

Riziko ďalšej intervencie proti českej korune rastie

ČNB čelí deflačným tlakom a podľa Erste Group existuje 30 % pravdepodobnosť, že novými devízovými intervenciami korunu oslabí na úroveň 29 – 30 CZK/EUR

Aktualizácia 14.1.2015: guvernér ČNB upokojil trhy a medzi riadkami avizoval, že aktuálny vývoj inflácie nie je v najbližšej dobe dôvodom k intervencii, tá by hrozila, ak by nízke ceny ropy a potravín a deflácia dovážaná z krajín EÚ začali ohrozovať reálnu ekonomiku

Česká ekonomika stále bojuje s nízkou infláciou, ktorá sa pohybuje hlboko pod 2 % cieľovou úrovňou zdravej miery inflácie vytýčenou centrálnou bankou. V decembri vzrástla cenová hladina iba o 0,1 %, čo bolo o 0,5 % menej, ako počítala ČNB. Podľa Erste Group v ekonomike pretrvávajú deflačné tlaky súvisiace s poklesom cien ropy a cenami tovarov a služieb dovážaných z EÚ, a nie je vylúčené, že sa tento rok dočkáme ďalšej menovej intervencie zo strany ČNB, ktorá by mohla korunu oslabiť na úroveň 29 – 30 CZK/EUR.

To by znamenalo zníženie ziskovej marže pre slovenských exportérov o 3,5 % - 7 %, a nečakanú výhodu v rovnakom rozsahu pre českých konkurentov na slovenskom trhu.

ČNB zaskočila trhy v novembri 2013, keď reagovala na deflačné tlaky a prostredníctvom devízových operácií oslabila kurz koruny o 7 % na 27,5 CZK/EUR. Oslabenie koruny malo viesť k zvýšeniu cien dovážaných tovarov a služieb, podpore exportu a nakopnutiu inflácie. ČNB v súčasnosti svoje rozhodnutie z roku 2013 použiť devízový kurz ako ďalší nástroj menovej politiky obhajuje ako správny krok.

Erste Group upozorňuje, že súčasná situácia sa podobá situácii z jesene 2013, pretože nízka inflácia zvyšuje reálne úrokové sadzby a oslabuje domáci dopyt, čo sťažuje snahu centrálnej banke dosiahnuť 2 % inflačný cieľ. Erste Group očakáva, že inflácia sa bude v prvých mesiacoch roku 2015 pohybovať blízko nulovej úrovne a za celý rok 2015 dosiahne v priemere iba 0,3 % a v roku 2016 1,6 %. Je to podstatne menej, ako očakáva trh (1,6 % inflácia v roku 2015), a ČNB na svojom februárovom zasadnutí (5.2.2015) podľa Erste výrazne zníži svoj odhad celoročnej inflácie na rok 2015 (jej aktuálny odhad je 1,2 %).

Erste Group ďalej predpokladá, že kurz koruny bude v najbližších mesiacoch volatilný a môže prekročiť hranicu 28 CZK/EUR aj bez intervencie centrálnej banky (čo sa stalo 9.1.2015). Tá sa zo začiatku môže uchýliť k slovným intervenciám, aby korunu držala na slabších úrovniach, a podľa Erste existuje 30 % pravdepodobnosť, že sa rozhodne skutočne intervenovať a korunu oslabiť až na úroveň 29 – 30 CZK/EUR.

Samotná ČNB vo svojom poslednom vyhlásení na jednej strane pripúšťa, že infláciu bude tento rok podporovať silnejúci rast českej ekonomiky, trh práce a rast miezd, a podľa súčasnej prognózy bude inflácia počas roku postupne zrýchľovať a cieľovú hodnotu 2 % dosiahne začiatkom roku 2016, hneď však dodáva, že „riziká tejto prognózy sú z dôvodu cenového vývoja v zahraničí a prepadu svetových cien energií výrazne vychýlené v protiinflačnom smere.“ To potvrdzuje očakávania Erste, že centrálna banka svoju inflačnú prognózu 5. februára upraví smerom nadol, a ďalšie použitie devízových intervencií tak nadobudne reálnejšie kontúry.

Všetko o riadení kurzového rizika nájdete v sekcii Témy

Zdroje: Erste Group - "CNB returning to 2013 - to weaken or not to weaken CZK", Česká národní banka, CFO.sk

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: