Controlling & Finančná analýza | MS Excel

MS Excel: Využitie podmieneného formátovania na lepšiu vizualizáciu údajov

Zvýraznenie najväčšej a najmenšej hodnoty v tabuľke, riadku s najvyššími tržbami alebo použitie odtieňov farieb na zvýraznenie rozdielov pomocou podmieneného formátovania

Podmienené formátovanie umožňuje vizuálne zvýrazniť bunky v tabuľke a uľahčiť ich interpretáciu. Je dostupné vo všetkých verziách Excelu, aj keď v novších verziách je jeho aplikácia trochu jednoduchšia.

V novších verziách MS Excel sa podmienené formátovanie nachádza pod záložkou „Domov“ („Home“).

prípade, ak má podmienka pre formátovanie vyhodnocovať iba údaj v samotnej bunke (napr. vyznačiť všetky bunky menšie ako nula červenou farbou), stačí použiť prednastavené pravidlá MS Excel:

Ak však treba brať do úvahy (porovnávať) viacero buniek v tabuľke, na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať je lepšie použiť vzorec. Napríklad ak chceme zvýrazniť najväčšie a najmenšie hodnoty tržieb v tabuľke B3:M5, začneme podmienené formátovanie v bunke B3 a vyznačíme celú oblasť:

Potom otvorte ikonu „Podmienené formátovanie“ („Conditional Formatting“), zvoľte možnosť „Nové pravidlo“ („New rule“) a z nej vyberte „Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať“ („Use a formula to determine which cells to format“), ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Pre zvýraznenie mesiaca, v ktorom boli za obdobie posledných troch rokov dosiahnuté najvyššie tržby, použite vzorec =B3=MAX($B$3:$M$5) a vyberte formát pre zvýraznenie bunky (napr. zelené pozadie). Podobným spôsobom môžete pridať ďalšie pravidlo, ktoré zvýrazní aj mesiac s najnižšími tržbami =B3=MIN($B$3:$M$5).

Ak potrebujete zobraziť mesiac s najvyššími tržbami v rámci každého jednotlivého roku (t.j. v každom riadku), použite vzorec =B3=MAX($B3:$M3), nezabudnite však vyznačiť tabuľku smerom od bunky B3 po bunku M3. Ak chcete zobraziť najväčšiu hodnotu v každom stĺpci (v ktorom roku boli v danom kalendárnom mesiaci dosiahnuté najvyššie tržby), použite vzorec =B3=MAX(B$3:B$5).

Ak chcete zvýrazniť celý riadok, v ktorom sú celkové ročné tržby v stĺpci N najvyššie, použite funkciu =$N3=MAX($N$3:$N$5)

Ak chcete použiť jemnejšiu mierku a graficky odlíšiť silné mesiace (napr. zelenou) a slabé mesiace (napr. červenou), môžete si vybrať niektorú z prednastavených farebných škál alebo údajových pruhov:

V prípade, ak máte verziu Excelu 2003 alebo staršiu, zo záložky Formát v hornom menu vyberte „Podmienené formátovanie“. V prvom rozbaľovacom zozname vyberte „Funkcia“ a do zobrazeného poľa môžete zadávať rovnaké funkcie, ako je popísané vyššie. 

Tento článok sa páči

1

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: