Controlling & Finančná analýza | MS Excel

MS Excel: pozor na nulové hodnoty pri štatistických funkciách

Funkcie pre výpočet priemerných hodnôt vyhodnocujú inak prázdne bunky, a inak nulové hodnoty, čo môže výrazne skresliť požadovaný výsledok

Pri priemerových štatistických funkciách, ako AVERAGE alebo MEDIAN, je treba dať pozor na nulové hodnoty v zdrojových údajoch. Funkcie inak vyhodnocujú bunku, ktorá je prázdna, a bunku, v ktorej je nula – prázdne bunky neberú pri výpočte do úvahy, nulové áno. V závislosti od potreby, pre ktorú sa priemerná hodnota vypočítava, tak môže dôjsť k výraznému skresleniu požadovanej priemernej hodnoty.

V príklade nižšie sú priemerné hodnoty z údajov v prvom riadku, kde sú bunky za máj a september prázdne, podstatne vyššie, ako hodnoty v druhom riadku, kde je v bunkách uvedená nula.

Ak je napríklad potrebné zistiť priemernú veľkosť jednej objednávky pre nepravidelne kupujúcich odberateľov s cieľom odhadnúť logistické náklady súvisiace s objednávkou, je potrebné použiť prvý riadok. Ak sa vyhodnocujú priemerné mesačné tržby za rok, je relevantný druhý riadok. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: