Makro & Odvetvia | Slovensko

Predikcie rastu ekonomiky SR vybraných inštitúcií a analytikov na rok 2014 a 2015

Predikcie najvýznamnejších slovenských a zahraničných inštitúcií a bankových analytikov sa hýbu od 2,2% do 2,7% na tento rok a od 2,5% do 3,0% na rok 2015

Výhliadky slovenskej ekonomiky na roky 2014 a 2015 zhrnul Odbor ekonomických a menových analýz NBS v najnovšom čísle časopisu Biatec.

NBS porovnala predikcie medziročného rastu HDP od rôznych inštitúcií a graficky znázornila, ako sa predikcie vyvíjali v čase. Zatiaľ čo jednotlivé inštitúcie ponechali prognózy na 2014 v priebehu aktuálneho roka relatívne nezmenené, v priebehu letných a jesenných mesiacov výraznejšie revidovali prognózy na rok 2015 smerom nadol, evidentne z dôvodu spomaľovania celej eurozóny (viď článok NBS upozorňuje na zvýšené riziká ekonomického vývoja SR).

Očakávaný rast v budúcom roku postupne okresala aj NBS z pôvodne očakávaných 3,3% na 2,9%, pričom upozorňuje, že ak sa aktuálny trend spomaľovania európskej ekonomiky nezlepší, môže opäť pristúpiť k prehodnoteniu predikcie.

Detaily strednodobej predikcie NBS do roku 2016 nájdete tu.

Prebraté z článku Očakávaný makroekonomický vývoj SR, ktorého autorom je Ján Beka. 

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: