Stratégia & Financovanie | Inovácie

Podpora inovatívnych podnikateľských projektov z fondov EÚ

EÚ vyčlenila na program podpory inovácií SME Instrument 3 miliardy eur

Sú to práve inovatívne nápady, kotré posúvajú váš biznis dopredu. Vďaka SME Instrumentu môžu malí a strední podnikatelia získať financovanie na podporu inovácií produktov, služieb a technológií a ich expandovanie na nové trhy. Celková alokácia je tri miliardy eur.

Podporu z SME Instrumentu možno získať nezávisle v troch samostatných fázach:

 • Štúdia uskutočniteľnosti (1. fáza)
 • Inovačný projekt (2. fáza)
 • Komercionalizácia (3. fáza)

Na fázu 1 (štúdiu uskutočniteľnosti) môžete získať grant 50 000 eur, predstavujúci 70 % nákladov. Zafinancovať si tak môžete konkrétne: vypracovanie podnikateľského plánu, zhodnotenie rizík alebo prieskum trhu. Očakávaná úspešnosť podaných projektov je 10 %, čo predstavuje podporu pre až približne 5 000 projektov v rokoch 2014 – 2020.

Na fázu 2 (inovačný projekt) môžete získať príspevok až do 2,5 milióna eur, predstavujúci 70 % rozpočtu projektu. Financie môžete využiť na vývoj inovatívnych produktov a technológií, testovanie a prototypy. Očakávaná úspešnosť podaných projektov je 30 – 50 %, čo predstavuje podporu pre približne 1 500 – 2 000 projektov.

V tretej fáze (komercionalizácia) už nie je možné získať priame financovanie. Prebieha prostredníctvom rôznych aktivít podporujúcich vytvorený produkt, službu alebo technológiu v umiestnení na trh.

Tri top výhody SME Instrumentu sú:

 • Pre váš podnik získate nenávratný finančný príspevok.
 • Grant vám preplatí prácu na vašom projekte.
 • Stačí preukázať výrazný dosah na rast firmy (nemusíte prísť s prevratným výskumom).

Podávať projektové žiadosti je možné od marca 2014, projekty sú priebežne hodnotené a zoznam podporených projektov sa zverejňuje štvrťročne pri tzv. cutoff dates.

Hoci je SME Instrument určený výhradne pre podporu malých a stredných podnikov, veľké firmy a výskumné organizácie môžu byť zapojené do projektov ako partneri alebo subdodávatelia. Z podpory nie sú vylúčené ani start-upy napriek tomu, že SME Instrument má za cieľ podporiť skôr etablované podniky v ich ďalšom raste.

Získať podporu z SME nástroja na roky 2014-2015 možno v rámci nasledovných tém:

 • ICT inovácie v rastovom období firiem
 • Nanotechnológie a ostatné pokrokové výrobné technológie a materiály
 • Vesmírny výskum a vývoj
 • Klinické hodnotenie diagnostických zariadení a biologických markerov
 • Udržateľná potravinárska výroba a spracovanie
 • Modrý rast – stratégia EÚ v oblasti národnej politiky
 • Energetické nízkouhlíkové systémy
 • Ekologickejšia a integrovanejšia doprava
 • Ekoinovácie a udržateľnosť surovín
 • Mestská kritická infraštruktúra
 • Priemyselné procesy založené na biotechnológiach
 • Mobilné aplikácie pre E-government (len v roku 2015)
 • Inovatívny biznis SME instrumentu (len v roku 2015)

Podmienky pre získanie podpory z SME instrumentu

Podporu z SME instrumentu je možné získať len pre fázy inovačného projektu na úrovni 6-9. Podporu pre projekt na úrovni 1-5 je možné získať z iných programov EÚ ako napr. kolaboratívne výskumné projekty Horizontu 2020.

Spoločnosť Centire s.r.o. poskytuje už 20 rokov  poradenské služby na slovenskom trhu v oblasti manažmentu, grantového financovania, medzinárodnej spolupráce v oblasti inovácií, regionálneho rozvoja, a účtovných služieb. Viac informácií nájdete v magazíne Entire

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: