Stratégia & Financovanie | Podnikanie

Podnikanie v Rakúsku (2): užitočné zdroje informácií

Databázy a organizácie, ktoré môžu byť užitočné pri rozbiehaní podnikania v Rakúsku

Na seminári „Podnikanie v Rakúsku“, ktorý v októbri zorganizovala Slovensko-rakúska obchodná komora (SOHK) v spolupráci s Austrian Business Agency (ABA) a Veľvyslanectvom SR vo Viedni, predstavila Zlatica Šipošová, obchodný radca ZÚ SR vo Viedni, viacero užitočných kontaktov na rakúske organizácie a databázy, ktoré môžu slovenské podniky využiť pri ich aktivitách na rakúskom trhu.

Súvisiaci článok: Podnikanie v Rakúsku

Reklama a marketing

Medzi efektívne spôsoby propagácie v Rakúsku patrí účasť na veľtrhoch. Informácie o podujatiach nájdete na stránke http://www.messen-austria.at/. Medzi najdôležitejších vystavovateľov patria REED Messe, Dornbirner Messe, Messezentrum Salzburg, Klagenfurter Messe a Messe Wels.

Informácie o printových médiách, vydavateľoch a cenách inzercie je možné získať na Zväze rakúskych vydavateľov novín. Zväz vydáva katalóg, ktorý je možné objednať tu. Medzi najdôležitejšie printové média patria Die Presse, Der Standard, Wirtschaftsblatt, Wiener Zeitung, magazíny Profil, Format, Trend, Gewinn, denníky s najväčším nákladom Neue Kronen Zeitung, Österreich, Kleine Zeitung, Heute, Kurier.  

Informácie o sledovanosti rádií či televízií a iné dôležité údaje a štatistiky o rakúskom mediálnom priestore je možné nájsť na stránke http://mediaresearch.orf.at/.

Kontakty priamo na potenciálnych zákazníkov je možné získať prostredníctvom komerčných adresárov spoločností Herold Business Data, Compass Verlag GmbH, Wer liefert was? (vyhľadávanie zdarma), Creditreform, či Bisnode. Pomôcť môže aj Austrian Business Agency (ABA), ktorá je však zameraná viac na investorov (stručný profil a kontakty tu), ako aj veľvyslanectvo SR vo Viedni.

Obchodní zástupcovia

Pre podnikateľov, ktorí so svojimi aktivitami na rakúskom trhu iba začínajú, je jednou z vhodných foriem vstupu využitie miestnych obchodných zástupcov. Tých je v Rakúsku zhruba 9 500. Rakúski obchodní partneri a spotrebitelia dávajú zo začiatku často prednosť domácim subjektom, u ktorých nájdu overenú garanciu termínov, zmluvných záväzkov a kvality. Obchodní zástupcovia pracujú na províznej báze a vystupujú zvyčajne vo vlastnom mene a na účet zadávateľa.

Najväčšia databáza obchodných agentov v Rakúsku je http://register.handelsagenten.at, v ktorej je zaregistrovaných vyše 640 agentov. Firmy, ktoré chcú v Rakúsku predávať, môžu na tejto stránke vyhľadávať obchodných agentov alebo umiestniť inzerciu a informácie o svojej ponuke. Služba je spoplatnená.

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení (pripravený organizáciou, ktorá rakúskych agentov zastupuje) nájdete tu.  

Ponuky

Rakúske firmy berú obchodné ponuky vážne a považujú ich za vizitku potenciálneho partnera. Ponuka by mala byť v nemčine alebo angličtine, a mala by obsahovať precízny popis tovaru, ceny v EUR alebo USD vrátane rabatu a platobných podmienok, dodacie podmienky (odporúča sa použiť INCOTERMS), dodaciu lehotu, maximálne dodacie množstvo, a dobu platnosti ponuky. Vhodné je priložiť ilustrovanú reklamnú brožúru, pri spotrebnom tovare sú bežné vzorky.

Po zadaní objednávky očakávajú rakúske firmy od dodávateľa potvrdenie svojej objednávky. Pokiaľ došlo v objednávke k zmene podmienok oproti ponuke, mal by to dodávateľ v potvrdení objednávky zdôrazniť. 

Preverenie obchodných partnerov, platobné podmienky, pohľadávky

Základné informácie o obchodnom partnerovi možno nájsť v obchodnom registri, v ktorom majú povinnosť registrácie všetky právnické osoby, podnikatelia a rakúske pobočky zahraničných firiem v Rakúsku. Obsahuje podobné informácie, ako slovenský register vrátane mien a dátumov narodenia spoločníkov, informácií o insolventnosti alebo likvidácií, a mená členov štatutárnych orgánov. Výpisy z registra možno získať za poplatok na http://www.firmenbuchgrundbuch.at/ alebo http://www.jusline.at/.

Na webových stránkach ministerstva spravodlivosti je možné zistiť, či je určitá firma v konkurze resp. v akom štádiu konkurzného konania sa nachádza.

Informácie o finančnej kondícii a platobnej disciplíne obchodných partnerov v Rakúsku je možné získať od viacerých komerčných organizácií, ako Dun & Bradstreet, Creditreform, Kreditschutzverband alebo AKV EUROPA.

Bežnou platobnou podmienkou v Rakúsku je platba do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry s možnosťou zľavy pri platbe do desiatich dní. Rakúske firmy platia rýchlejšie, ako je európsky priemer, a podstatne rýchlejšie, ako napr. krajiny južnej Európy.

Pre zabezpečenie pohľadávok sa najčastejšie používa výhrada vlastníctva, ktorou si predávajúci vyhradzuje vlastníctvo až do úplného zaplatenia tovaru kupujúcim. Odporúča sa písomná forma. V prípade konkurzu kupujúceho má predávajúci právo na navrátenie tovaru, ktorý bol predmetom takejto dohody.

Normy a štandardy

V Rakúsku je v súčasnosti platných viac ako 20 tisíc noriem a štandardov (produkty, procesy, služby a pod.), informácie o nich nájdete na stránke Austrian Standards.  

Tento článok sa páči

0

 luďom, hlasujte:


Počet komentárov: